E-fiskalizacija: Način evidencije jednonamenskog vaučera

Datum objave: 16-05-2022


U novoj verziji 1.12 Tehničkog uputstva za administrativni i tehnički pregled funkcionalnosti ESIR-a ili L-PFR-a, dodate su nove šifre za polje naziv artikla, koje se odnose na jednonamenski vaučer (20, 21, 22 i 23).

Nakon izvršene dopune šifarnik za polje NAZIV ARTIKLA sadrži:

Polje naziv artikla

Polje KOLIČINA (unosi se uvek 1)

Polje CENA/UKUPNO

10: Avans (Đ)

1

Bruto iznos plaćenog avansa po PDV stopi od 20% - po opštoj stopi

11: Avans (E)

1

Bruto iznos plaćenog avansa po PDV stopi od 10% - po posebnoj stopi

12: Avans (G)

1

Iznos plaćenog avansa za promet oslobođen PDV - 0%

13: Avans (A)

1

Iznos avansa za obveznike koji nisu u sistemu PDV-a - 0%

20: Jednonamenski vaučer (Đ)

1

Bruto iznos prometa po PDV stopi od 20% - po opštoj stopi

21: Jednonamenski vaučer (E)

1

Bruto iznos prometa po PDV stopi od 10% - po posebnoj stopi

22: Jednonamenski vaučer (G)

1

Iznos prometa oslobođen PDV - 0%

23: Jednonamenski vaučer (A)

1

Iznos prometa za obveznike koji nisu u sistemu PDV - 0%