Dopune uslova u okviru Programa ekonomskih mera za podršku privredi

Datum objave: 25-04-2020


U "Službenom glasniku RS", broj 60/2020, u okviru Programa ekonomskih mera za podršku privredi, objavljene su:

Uredba o dopunama Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 (dalje: Uredba).
Uredbom su izvršene dopune Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 ("Službeni glasnik RS", broj 54/2020) koje se između ostalog odnose na:
- način utvrđivanja broja zaposlenih po osnovu kojih privredni subjekti ostvaruju pravo na direktna davanja i
- rok do kojeg privredni subjekti imaju obavezu da iskoriste direktna davanja - 15. avgust 2020. godine.

Uredba o formiranju privremenog registra i načinu uplate jednokratne novčane pomoći svim punoletnim državljanima Republike Srbije u cilju smanjivanja negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, kojom pravo na jednokratnu novčanu pomoć imaju punoletni državljani Republike Srbije, koji na dan 24. april 2020. godine imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije, sa važećom ličnom kartom (svi primaoci penzija, svi primaoci novčane socijalne pomoći i oni koji su se prijavili za dobijanje jednokratne novčane pomoći).

Jednokratna novčana pomoć iznosi 100 evra, a isplata će biti izvršena u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan 24. april 2020. godine (1 eur / 117,5940 rsd).
Punoletni državljani Republike Srbije, izuzev primalaca penzija i korisnika prava na novčanu socijalnu pomoć, prijavu za dobijanje jednokratne novčane pomoći mogu izvršiti telefonskim putem - preko kontakt centra ili elektronski preko portala Ministarstva finansija - Uprave za trezor, u periodu od 15. maja 2020. do 5. juna 2020. godine.
U cilju preciziranja načina prijave i načina isplate jednokratne novčane pomoći Ministarstvo finansija će doneti poseban pravilnik.

Ove uredbe su stupile na snagu 24. aprila 2020. godine.

Detaljnije o odredbama navedenih uredbi možete se informisati u narednom broju časopisa Revizor i u elektronskom paketu IPC.FiP.