Doneti podzakonski akti za sprovođenje Zakona o rodnoj ravnopravnosti

Datum objave: 21-06-2022


Ministar za ljudska i manjinska prava i socijalni dijalog doneo je:

  • Pravilnik o izradi i sprovođenju plana upravljanja rizicima od povrede principa rodne ravnopravnosti i
  • Pravilnik o vođenju evidencije i izveštavanju o ostvarivanju rodne ravnopravnosti.

Navedeni pravilnici su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 67/2022 i stupaju na snagu 25. juna 2022. godine.

Detaljnije o obavezama organa javne vlasti i poslodavaca, kao i tela za rodnu ravnopravnost u skladu sa donetim pravilnicima možete se informisati u elektronskom paketu IPC.RaP i časopisu Pravnik broj 7-8.