Donet je Pravilnik o obrascima poreskih prijava o utvrđenom, odnosno za utvrđivanje poreza na imovinu

Datum objave: 27-12-2019


U "Službenom glasniku RS", broj 93/2019 objavljen je Pravilnik o obrascima poreskih prijava o utvrđenom, odnosno za utvrđivanje poreza na imovinu (u daljem tekstu: Pravilnik) koji stupa na snagu 1. januara 2020. godine.

Poreske prijave o utvrđenom porezu na imovinu, na obrascima propisanim Pravilnikom, obveznici koji vode poslovne knjige podnosiće počev od poreza na imovinu za 2020. godinu, dok će se za nepokretnosti za koje je za 2019. godinu i godine koje joj prethode poreska obaveza po osnovu poreza na imovinu nastala a za koje obveznici koji vode poslovne knjige do 31. decembra 2019. godine nisu podneli poresku prijavu, poreske prijave podnositi na obrascima propisanim Pravilnikom o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu ("Službeni glasnik RS", br. 108/13, 118/13, 101/17, 48/18 i 104/18).

Takođe, poreske prijave za utvrđivanje poreza na imovinu obveznicima koji ne vode poslovne knjige, poreza na nasleđe i poklon i poreza na prenos apsolutnih prava, na obrascima propisanim ovim pravilnikom, podnosiće se počev od 1. januara 2020. godine.

Detaljnije o novinama koje donosi Pravilnik možete se informisati u elektronskom paketu IPC.FiP i narednom broju časopisa Revizor.