Do 30. aprila 2020. godine produžen je rok za zaključivanje ugovora za 2020. godinu između Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i apoteka

Datum objave: 10-04-2020


Ministarstvo zdravlja je Pravilnikom o izmenama i dopuni Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2020. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 50/2020), do 30. aprila 2020. godine produžilo je rok za zaključivanje ugovora za 2020. godinu između Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i apoteka. Prethodno važeći rok je bio 31. januara 2020. godine.