INFORMACIJE O RADU UDRUŽENJA RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

Udruženje računovođa u javnom sektoru održalo je dana 4. marta 2019. godine u prostorijama Dečjeg kulturnog centra, Beograd, Takovska br. 8 – kod RTS-a Prvu redovnu godišnju Skupštinu Udruženja računovođa u javnom sektoru

O radu i aktivnostima Udruženja bliže smo upoznali članove Udruženja u objavljenim napisima u časopisu "Budžet" br. 14/2018, 24/2018 i 6/2019.

Rad Skupštine Udruženja

Na održanoj Prvoj redovnoj godišnjoj Skupštini Udruženja računovođa u javnom sektoru, pored radnog dela, obeležen je i Dan računovođa u javnom sektoru, uspostavljen članom 29. Statuta Udruženja računovođa u javnom sektoru, kojim se 6. mart obeležava kao sećanje na donošenje Zakona o državnom računovodstvu Kraljevine Srbije 1910.godine.

Povodom Dana računovođa u javnom sektoru predsednik Skupštine Udruženja Dragoš Ristić izložio je istorijat o razvoju državnog računovodstva Srbije. Tekst izlaganja objavljen je u časopisu "Budžet" br. 6/2019. – strana 145.

U radnom delu Skupštine Udruženja jednoglasno su usvojeni:

 • Poslovnik o radu Skupštine,
 • Izveštaj o izvršenju Programa rada Udruženja za 2018. godinu,
 • Izveštaj o izvršenju Finansijskog plana Udruženja za 2018. godinu,
 • Godišnji finansijski izveštaj – Završni račun Udruženja za 2018. godinu,
 • Izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju Udruženja u 2018. godini,
 • Program rada Udruženja za 2019.godinu, i
 • Finansijski plan Udruženja za 2019.godinu.

Usvojena akta na pomenutoj sednici Skupštine Udruženja objavićemo u "Biltenu" br. 2 Udruženja računovođa u javnom sektoru.

Članarina

 • Članovi Udruženja plaćaju godišnju članarinu u iznosu od 120,00 dinara na tekući račun Udruženja broj: 160-511043-32 kod Banca Intesa.
 • Pozivaju se članovi Udruženja koji nisu uplatili članarinu za 2018. godinu da to odmah učine i da istovremeno uplate i članarinu za 2019. godinu

POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE UDRUŽENJA

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA - BILTEN 1

PRIJAVA ZA UČLANJENJE U UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU
11000 Beograd, Višegradska 6/II ulaz

Osnovano je Udruženje računovođa u javnom sektoru koje ima za cilj da štiti status i profesionalni interes članova Udruženja i da iskustvima iz prakse utiče na donošenje pozitivne zakonodavne regulative.

Pozivaju se svi zainteresovani koji rade na računovodstvenim poslovima i na razvoju i promociji računovodstvene struke u javnom sektoru da se učlane u Udruženje računovođa u javnom sektoru.

Prijava popunjena na web sajtu automatski se prosleđuje na e-mail Udruženja.

Računovođe koje su ranije popunile prijave za učlanjenje u Stručni savet računovođa treba takođe da popune priloženu novu Prijavu.

S poštovanjem,
Beograd, 5. april 2018. godine

CILJEVI I ZADACI UDRUŽENJA RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

Izvod iz Statuta

Osnovni ciljevi i zadaci Udruženja su da:

 • pruži pomoć u radu članovima Udruženja radi obezbeđenja što stručnijeg i efikasnijeg rada pri obavljanju računovodstvenih poslova;
 • vodi organizovanu brigu o profesionalnom i stručnom usavršavanju svojih članova u skladu sa važećom zakonskom regulativom i pruža stručnu pomoć prilikom sticanja profesionalnih zvanja;
 • štiti status i profesionalni interes članova i utiče na adekvatno vrednovanje njihovog rada i doprinosa razvoju korisnika u javnom sektoru, a na taj način i razvoju društva u celini;
 • obaveštava i informiše članstvo o primeni zakonske regulative putem seminara, kurseva i sl.;
 • sarađuje sa sličnim strukovnim organizacijama u zemlji i inostranstvu, naučnim institucijama, nadležnim ministarstvima i ostalim asocijacijama od značaja za rad Udruženja;
 • unapređuje rad računovodstvenih službi i profesionalnih znanja zaposlenih u njima;
 • iskustvima iz prakse utiče na donošenje i unapređenje pozitivne zakonske regulative.

IPC WEBINAR - Izmene PDV i novi Zakoni o RAČUNOVODSTVU i REVIZIJI
Video snimak - Besplatno za IPC pretplatnike -

IPC TRENINZI u oktobru i novembru

Izmene ZAKONA O PDV

Novi ZAKON O RAČUNOVODSTVU i novi ZAKON O REVIZIJI

PALIĆ, 21. oktobar 2019.

BEOGRAD, 31. oktobar 2019.

NOVI SAD, 1. novembar 2019.

NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

PALIĆ, 23. oktobar 2019.

BEOGRAD, 5. novembar 2019.

AKTUELNO U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

PALIĆ, 23. oktobar 2019.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 20-23. oktobar 2019.
- ZBOG VELIKOG INTERESOVANJA uveden je još jedan termin -

Palić

Novine i aktuelnosti u FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU


Novi ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA
Primena u 2020. godini

JAVNE NABAVKE u PRAKSI

OBUKA za polaganje ispita za SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE
(21. i 22. oktobar od 11-18h)

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 16-19. oktobar 2019.
POPUNJENO - ostalo je još malo mesta samo u hotelu Gallerija u Subotici

Palić

Novine i aktuelnosti u FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU


Novi ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA
Primena u 2020. godini

JAVNE NABAVKE U PRAKSI

OBUKA za obavljanje poslova i polaganje stručnog ispita za SLUŽBENIKA za JAVNE NABAVKE

BEOGRAD, 1. i 2. novembar 2019.

PALIĆ, 21. i 22. oktobar 2019.

VIDEO SNIMAK - Uputstvo za popunjavanje obrasca POPDV

video

VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA SVE UČESNIKE IPC SAVETOVANJA NA PALIĆU

Obaveštavamo sve učesnike IPC savetovanja na Paliću da je PROMENJENO MESTO POLASKA AUTOBUSA iz Beograda na Palić. Za učesnike savetovanja koje se održava od 16-19. oktobra polazak je 16. oktobra 2019. godine sa Studentskog trga u 12h, a za učesnike savetovanja koje se održava od 20-23. oktobra, polazak je 20. oktobra sa Studentskog trga u 10h.