IZNOS MINIMALNE ZARADE U 2023.

Period primene Minimalna zarada* "Službeni 
glasnik RS", broj
januar - decembar 2023. 230,00 din. 
(neto po radnom času)
105/2022

* Zaposleni koji ostvaruje minimalnu zaradu ima pravo na uvećanje po osnovu "minulog rada" i po drugim osnovama iz člana 118. Zakona o radu, kao i pravo na "topli obrok" i regres za godišnji odmor.

IZNOS MINIMALNE ZARADE PO MESECIMA za period JANUAR - DECEMBAR 2023. godine

Odlukom o visini minimalne cene rada za period januar - decembar 2023. godine ("Službeni glasnik RS", broj 105/2022) utvrđen je iznos od 230,00 dinara neto po radnom času, koji se primenjuje od 1. januara 2023. godine.

Mesec 2023. godine Broj mogućih časova rada u mesecu Minimalna cena rada po času
- neto
Minimalna neto zarada
za mesec
Minimalna bruto zarada
za mesec
JANUAR 176 230,00 40.480,00 54.648,79
FEBRUAR 160 230,00 36.800,00 49.399,14
MART 184 230,00 42.320,00 57.273,61
APRIL 160 230,00 36.800,00 49.399,14
MAJ 184 230,00 42.320,00 57.273,61
JUN 176 230,00 40.480,00 54.648,79
JUL 168 230,00 38.640,00 52.023,97
AVGUST 184 230,00 42.320,00 57.273,61
SEPTEMBAR 168 230,00 38.640,00 52.023,97
OKTOBAR 176 230,00 40.480,00 54.648,79
NOVEMBAR 176 230,00 40.480,00 54.648,79
DECEMBAR 168 230,00 38.640,00 52.023,97