Tabelarni pregled školskog kalendara za srednje škole
sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za školsku 2022/2023 godinu

revizor