1 Član 9. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 110/2021).