IZNOS MINIMALNE ZARADE PO MESECIMA za period JANUAR - DECEMBAR 2022. godine

Odlukom o visini minimalne cene rada za period januar - decembar 2022. godine ("Službeni glasnik RS", broj 87/2021) utvrđen je iznos od 201,22 dinara neto po radnom času, koji se primenjuje od 1. januara 2022. godine.

Kao što je poznato, doprinosi za obavezno socijalno osiguranje obračunavaju se na zaradu koja se isplaćuje, s tim što osnovica doprinosa ne može biti manja od najniže mesečne osnovice doprinosa, saglasno članu 36. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014 (dr.zakon), 112/2015, 113/2017, 95/2018, 86/2019, 153/2020, 44/2021 i 118/2021). Ovo pravilo važi i za slučaj kada poslodavac isplaćuje minimalnu zaradu.

Preračun neto iznosa na bruto iznos minimalne zarade, za isplate koje se vrše od 1. januara 2022. godine (od kada važi neoporezivi iznos od 19.300,00 dinara), vrši se po obrascu:

B = (N - 1.930,00) : 0,701

Obračun osnovnog iznosa minimalne zarade po mesecima je sledeći: