Godišnja osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2022. godinu

Iznos najviše godišnje osnovice doprinosa
za obavezno socijalno osiguranje
"Službeni glasnik RS",
broj
Iznos najviše godišnje osnovice doprinosa
za obavezno socijalno osiguranje
"Službeni glasnik RS",
broj
za 2021. godinu 4.869.000 dinara 154/2020 za 2022. godinu 5.293.680 dinara 127/2021