Prosečne bruto zarade po zaposlenom u 2021. godini

Mesec REPUBLIKA SRBIJA "Službeni glasnik RS" broj
Iznos dinara Nominalni indeks
JANUAR 87.058 I 2021
XII 2020
30/2021
95,8
FEBRUAR 85.864 II 2021
I 2021
42/2021
98,6
MART 89.894 III 2021
II 2021
53/2021
104,7
APRIL 89.582 IV 2021
III 2021
64/2021
99,7
MAJ 89.720 V 2021
IV 2021
75/2021
100,2
JUN 89.793 VI 2021
V 2021
83/2021
100,1
JUL 89.330 VII 2021
VI 2021
93/2021
99,5
AVGUST 89.202 VIII 2021
VII 2021
100/2021
99,9
SEPTEMBAR 89.980 IX 2021
VIII 2021
112/2021
100,9
OKTOBAR 91.132 X 2021
IX 2021
127/2021
101,3
NOVEMBAR* 95.312 XI 2021
X 2021
__/2021
104,6

* Saopštenje Republičkog zavoda za statistiku broj 17 od 25.1.2022. godine.