Prema saopštenju RZS broj 129 od 24.5.2019. godine