* Prema Zaključku Vlade, 05 Broj: 121-13036/2017 od 28.12.2017. godine.

** Prema Zaključku Vlade 05 Broj: 121-163/2019 od 16.1.2019. godine.

*** Osnovica za obračun i isplatu plate za zaposlene sa srednjim i nižim stručnim spremama u jedinicama lokalne samouprave, osim u gradu Beogradu, može se uvećavati po osnovu kvaliteta i rezultata rada počev od plate za januar 2019. godine za 256,01 dinar (neto). Osnovica zaposlenima se određuje tromesečno.