Statistički podaci za 2020. godinu

1. ZARADE I DRUGA PRIMANJA

Minimalna zarada u 2020. godini

Neoporezivi iznos zarade u 2020. godini

Naknade troškova i druga primanja po Zakonu o radu ili opštem aktu poslodavca u 2020. godini

Usklađeni iznosi novčanih naknada invalida II i III kategorije i vrednost opšteg boda

Naknade troškova i drugih primanja zaposlenih u javnom sektoru

 

2. DOPRINOSI

Pregled najnižih osnovica za obračun doprinosa za 2020. godinu

Pregled najviših osnovica za obračun doprinosa za 2020. godinu

Godišnja osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2020. godinu 

4. KAMATE

4a KAMATE SA MEĐUBANKARSKIH TRŽIŠTA

BELIBOR, EURIBOR i LIBOR kamatne stope za JANUAR 2020. godine

BELIBOR, EURIBOR i LIBOR kamatne stope za FEBRUAR 2020. godine

 

7. KALENDAR ZA BUDŽETSKI SISTEM

Kalendar rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za JANUAR 2020. godine

Kalendar rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za FEBRUAR 2020. godine

 

8. KALENDAR DRŽAVNIH i VERSKIH PRAZNIKA i ŠKOLSKIH RASPUSTA

Praznici - neradni dani u 2020. godini

Praznici u 2020. godini koji se praznuju radno, osim ako padaju u neradne dane zaposlenog

Školski raspusti u 2019/2020. godini za osnovne i srednje škole na teritoriji Republike Srbije i AP Vojvodine

 

9. KALENDARI OBRAZOVNO-VASPITNOG rada u
OSNOVNIM i SREDNJIM ŠKOLAMA

Tabelarni pregled kalendara obrazovno-vaspitnog rada osnovnih skola sa sedistem na teritoriji Republike Srbije za skolsku 2019/2020 godinu

Tabelarni pregled kalendara obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola sa sedištem na teritoriji Republike Srbije za školsku 2019/2020 godinu

Tabelarni pregled školskog kalendara za osnovne škole sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za školsku 2019/2020 godinu

Tabelarni pregled školskog kalendara za srednje škole sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za školsku 2019/2020 godinu

 

10. PORESKI KALENDAR

Kalendar obaveza za JANUAR 2020. godine

Kalendar obaveza za FEBRUAR 2020. godine

11. SREDNJI KURSEVI STRANIH VALUTA

Srednji kursevi stranih valuta za JANUAR 2020. godine