IPC webinar za zarade

IPC besplatan WEBINAR

ZARADE I DRUGI PRIHODI FIZIČKIH LICA

MINIMALNA ZARADA i neoporezivi iznosi

23. oktobar 2023. od 10h

BESPLATNO za SVE UČESNIKE

Webinar je namenjen: Finansijskim stručnjacima, šefovima računovodstva, zaposlenima na poslovima obračuna zarada u privrednim društvima, državnim organima i organima lokalne vlasti, javnim službama i dr.

Cilj webinara: Predavanja koja se odnose na tretman prihoda ZAPOSLENIH LICA I LICA KOJA NISU ZAPOSLENA KOD ISPLATIOCA prikazom PRIRUČNIKA ZARADE i IPC.RAČUNARA ZA ZARADE omogućiće učesnicima da ovladaju pravilnim određivanjem pravnog osnova, kao tehnikama i procedurama obračuna i određivanja fiskalnog tretmana ovih prihoda.

Instruktivnim prikazom PRIRUČNIKA ZARADE po vrstama prihoda, učesnicima će biti predstavljeni modeli opštih akata, ugovora o radu i drugih ugovora, odluka i rešenja kojima se utvrđuju prihodi, način obračuna prihoda i popunjavanja poreskih prijava kao i primeri knjiženja za privredna društva i budžetske korisnike.

DATUM WEBINARA

  • 23. oktobar 2023. od 10h

PREDAVAČI

  • Valentina Bogosavljević, urednik-konsultant IPC-a
  • Aleksandra Jelača, urednik-konsultant IPC-a
  • Mila Jovanović, urednik-konsultant IPC-a

TEME i SATNICA WEBINARA

10.00h Primena NOVE MINIMALNE CENE RADA i NEOPOREZIVOG IZNOSA u obračunu zarade od 1. januara 2024.
  PRIHODI LICA KOJA SU ZAPOSLENA KOD ISPLATIOCA
Zarada i primanja koja imaju karakter zarade
   - Utvrđivanje elemenata zarade
   - Bonus i druge naknade koje zavise od poslovnog rezultata firme
   - Naknada za neiskorišćeni godišnji odmor
   - Stimulativna "otpremnina"
Naknade troškova
   - Dolazak i odlazak sa rada
   - Službeni put
   - Korišćenje sopstvenog automobila za službene svrhe
Naknada zarade po osnovu prava zaposlenog na odsustvo
   - Godišnji odmor
   - Bolovanje na teret poslodavca i na teret RFZO
   - Plaćeno odsustvo
   - Vojna vežba
Drugi prihodi zaposlenih
   - Jubilarne nagrade
   - Solidarne pomoći
   - Otpremnine (otpremnina pri odlasku u penziju, "tehnološki višak", sporazumni raskid ugovora o radu...)
12.00h PRIHODI LICA KOJA NISU ZAPOSLENA KOD ISPLATIOCA
Ugovorene naknade
   - Ugovor o privremenim i povremenim poslovima
   - Ugovor o delu
   - Ugovor o dopunskom radu
   - Ugovor o autorskom delu
   - Ugovor o stručnoj praksi
Naknada troškova i drugih rashoda (smeštaj, ishrana, prevoz…)
Utvrđivanje i plaćanje doprinosa za osnivače privrednih društava
13.00h GREŠKE U OBRAČUNU ZARADA (plata), naknada i drugih primanja USTANOVLJENE OD STRANE KONTROLNIH ORGANA (budžetska inspekcija, interna revizija, interna kontrola i DRI)

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za WEBINAR CENA
CENA za IPC PRETPLATNIKE za 2023. i 2024. godinu BESPLATNO
CENA za OSTALE SLUŠAOCE webinara BESPLATNO


Prijava