IPC WEBINAR
VI PITATE - MI ODGOVARAMO II
10. februar 2023. od 10h

POREZI, RAČUNOVODSTVO, ZARADE,
RADNI ODNOSI, BUDŽETSKO POSLOVANJE ...


ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE

BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2023. godinu

DATUM WEBINARA

  • 10. februar 2023. od 10h

TEME I SATNICA WEBINARA

10.00h

BUDŽETSKO POSLOVANJE

10.45h

ZARADE, RADNI ODNOSI I PRAVNO POSLOVANJE

12.00h

RAČUNOVODSTVO I POREZI (porez na dobit pravnih lica, porez na dobit po odbitku, porezi na imovinu)

13.30h

FISKALIZACIJA

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za WEBINAR CENA
KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2023. godinu BESPLATNO
CENA za OSTALE UČESNIKE webinara 7.500,00 + PDV