IPC WEBINAR
VI PITATE - MI ODGOVARAMO II
POSLOVANJE BUDŽETSKIH KORISNIKA
6. april 2023. od 10h

FINANSIRANJE BUDŽETSKIH KORISNIKA
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO
PRAVNO POSLOVANJE U JAVNOM SEKTORU
INSPEKCIJSKA KONTROLA I POSTUPANJE DRI
POSLOVANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA

BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2023. godinu

DATUM WEBINARA

  • 6. april 2023. od 10h

TEME I SATNICA WEBINARA

10.00h

FINANSIRANJE BUDŽETSKIH KORISNIKA

10.30h

BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

11.00h

INSPEKCIJSKA KONTROLA I POSTUPANJE DRI

11.45h

PRAVNO POSLOVANJE U JAVNOM SEKTORU

12.30h

POSLOVANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA

PREDAVAČI

  • dr Natalija Keković, urednik-konsultant IPC-a
  • Radulka Urošević, saradnik IPC-a
  • Snežana Mirković, urednik-konsultant IPC-a

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za WEBINAR CENA
KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2023. godinu BESPLATNO
CENA za OSTALE UČESNIKE webinara 7.200,00 + PDV

Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34
Poziv na broj: 1419