IPC webinar Vi pitate/mi odgovaramo

IPC WEBINAR

VI PITATE - MI ODGOVARAMO

24. oktobar 2023. od 10h

- Novine u poreskim i ostalim propisima
- Zarade i drugi prihodi fizičkih lica
- Elektronsko fakturisanje i elektronsko evidentiranje obračuna PDV u SEF-u
- Ostali propisi

BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE i PRETPLATNIKE na IPC PRIRUČNIK za ZARADE

DATUM WEBINARA

 • 24. oktobar 2023. od 10h

SATNICA WEBINARA

10.00h

OTVARANJE WEBINARA

10.20h

NOVINE U PORESKIM I OSTALIM PROPISIMA (Predavanje)
- Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju
- Predlog zakona o izmenama Zakona o porezu na dohodak građana
- Predlog zakona o izmenama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
- Predlog zakona o izmeni Zakona o porezima na imovinu
- Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara

11.15h

VI PITATE - MI ODGOVARAMO I (Odgovori na pitanja iz prakse)
- Elektronsko fakturisanje i elektronsko evidentiranje obračuna PDV U SEF-u
- Zarade i drugi prihodi fizičkih lica
- Budžetsko poslovanje

13.00h

VI PITATE - MI ODGOVARAMO II (Odgovori na pitanja iz prakse)
- PDV, porez na dobit i poreski propisi
- Fiskalizacija
- Računovodstvo i MSFI
- Radni odnosi
- Pravno poslovanje

PREDAVAČI

 • Jovana Dedić, urednik-konsultant IPC-a
 • dr Zoran Petrović, urednik-konsultant IPC-a
 • Milena Filipović-Plećić, urednik-konsultant IPC-a
 • Jelena Radovanović, urednik-konsultant IPC-a
 • Valentina Bogosavljević, urednik-konsultant IPC-a
 • Aleksandra Jelača, urednik-konsultant IPC-a
 • Jelena Jovanović, urednik-konsultant IPC-a
 • Snežana Mirković, urednik-konsultant IPC-a
 • Mila Jovanović, urednik-konsultant IPC-a
 • Radulka Urošević, urednik-konsultant IPC-a

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za WEBINAR CENA

KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2023/2024. godinu
i PRETPLATNIKE na IPC PRIRUČNIK za ZARADE

BESPLATNO
CENA za OSTALE UČESNIKE webinara 7.500,00 + PDV

Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34
Poziv na broj: 1441