IPC webinar RADNI ODNOSI I PRAVNO POSLOVANJE

IPC WEBINAR
za ARHIVIRANJE i RADNE ODNOSE

28. novembar 2023. od 10h

Obaveza ELEKTRONSKOG ARHIVIRANJA DOKUMENTACIJE
za PRIVATNI i JAVNI SEKTOR od 1. januara 2024.

RADNI ODNOSI I PRAVNO POSLOVANJE
PRAKTIČNA REŠENJA NA SPORNA PITANJA I PROBLEME
IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA U PRIVATNOM
I JAVNOM SEKTORU (ograničenje zapošljavanja u javnom sektoru)

BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2024. godinu

DATUM WEBINARA

  • 28. novembar 2023. od 10h

SATNICA WEBINARA

10.00h

Obaveza ELEKTRONSKOG ARHIVIRANJA DOKUMENTACIJE
za PRIVATNI i JAVNI SEKTOR od 1. januara 2024.

11.00h

PRAKTIČNA REŠENJA NA SPORNA PITANJA IZ RADNIH ODNOSA U PRIVATNOM I JAVNOM SEKTORU (ograničenje zapošljavanja)
- Zasnivanje radnog odnosa i stupanje na rad
- Ograničenje zapošljavanja u javnom sektoru
- Neplaćeno odsustvo (zahtev, odobravanje, povratak na rad, mirovanje prava)
- Bolovanje (postupak utvrđivanja zloupotrebe, refundacija bolovanja, visina naknade zarade)
- Pravo na otpremninu zbog odlaska u penziju (rok i način isplate)
- Jubilarna nagrada i solidarna pomoć
- Aneks ugovora o radu (izmena koeficijenata)
- Dostavljanje akata zaposlenom (aneks, rešenje, upozorenje, odluke, nalozi)
- Razlika službenog putovanja i stručnog usavršavanja
- Razlika službenog puta i upućivanja na privremeni rad u inostranstvo
- Angažovanje penzionera (starosni, porodični, invalidski) - mogućnost i zabrana
- Praznovanje - naknada zarade, uvećanje zarade za vreme državnih i verskih praznika

13.00h

ZAPOŠLJAVANJE STRANACA - NOVINE U POSTUPKU IZDAVANJA JEDINSTVENE DOZVOLE ZA RAD U RS od 1. februara 2024. godine
- Uslovi i dokumentacija neophodni za izdavanje jedinstvene dozvole
- Postupak izdavanja jedinstvene dozvole
- Proširen krug lica koji nemaju obavezu izdavanja jedinstvene dozvole
- Rad stranca na osnovu jedinstvene dozvole kod više poslodavaca
- Obaveze poslodavaca u slučaju zapošljavanja stranaca

13.45h

ODGOVORI NA PITANJA

PREDAVAČI

  • Snežana Mirković, urednik-konsultant IPC-a
  • Jelena Jovanović, urednik-konsultant IPC-a

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za WEBINAR CENA

KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2024. godinu
(Pretplatnici na časopis Pravnik ili elektronski paket IPC.RaP za 2024. godinu)
- Potrebno je samo overiti odgovarajuću narudžbenicu do 26. novembra 2023.

BESPLATNO

KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2023. godinu

8.000,00 + PDV
CENA za OSTALE UČESNIKE webinara koja uključuje i dobijanje propratnog stručnog materijala (časopis Pravnik br. 11) 14.000,00 + PDV

Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34
Poziv na broj: 1449