IPC WEBINAR
IZMENE PORESKIH I DRUGIH ZAKONA
27. decembar 2022. od 10h

IZMENE ZAKONA O PDV
IZMENE ZAKONA O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU
IZMENE ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA ...

#PRAKSAISPREDTEORIJE

- BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2023. godinu -

DATUM WEBINARA

  • 27. decembar 2022. od 10h

PREDAVAČI

  • Jovana Dedić, urednik-konsultant IPC-a
  • Milena Filipović-Plećić, urednik-konsultant IPC-a
  • Valentina Bogosavljević, urednik-konsultant IPC-a

TEME i SATNICA WEBINARA

10.00h

IZMENE ZAKONA O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU, ZAKONA O PDV ...
- Izmene Zakona o elektronskom fakturisanju - primena od 1. januara 2023. godine
- Izmene Zakona o PDV - primena od 1. januara 2023. godine
- Izmene Zakona o fiskalizaciji

11.45h

Pauza

12.00h

IZMENE PORESKIH I DRUGIH ZAKONA - I deo
- Izmene Zakona o porezu na dohodak građana - primena od 1. januara 2023. godine
- Izmene Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje - primena od 1. januara 2023. godine

13.00h

Pauza

13.15h

IZMENE PORESKIH I DRUGIH ZAKONA - II deo
- Izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
- Izmene Zakona o porezima na imovinu - primena od 1. januara 2023. godine
- Izmene Carinskog zakona

14.15h

Pauza

14.30h

ODGOVORI NA PITANJA

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za WEBINAR CENA
KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2023. godinu BESPLATNO
CENA za OSTALE UČESNIKE webinara koja uključuje i dobijanje propratnog stručnog materijala (časopis Revizor br. 25) 14.900,00 + PDV