IPC webinar - Novine u ZAKONU o JAVNIM NABAVKAMA

IPC besplatan WEBINAR
za JAVNE NABAVKE

27. novembar 2023. od 10h
(repriza webinara koji je održan 10. novembra)

Novine u ZAKONU o JAVNIM NABAVKAMA

PLANIRANJE JAVNIH NABAVKI za 2024. godinu

BESPLATNO za SVE UČESNIKE

DATUM WEBINARA

  • 27. novembar 2023. od 10h

SATNICA WEBINARA

10.00h

NOVINE U ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA
- Sastav komisije za javnu nabavku i kvalifikacije članova komisije
- Kriterijumi za dodelu ugovora
- Objavljivanje podataka o zaključenim ugovorima i izdatim narudžbenicama
- Obaveštavanje o izmenama ugovora po svim osnovima
- Registracija privrednih subjekata na Portalu javnih nabavki
- Način podnošenja zahteva za zaštitu prava i drugih podnesaka
- Postupanje po zahtevu za zaštitu prava
- Kaznene odredbe i prekršajni postupak

11.20h

Pauza

11.30h

PLANIRANJE I OBLIKOVANJE NABAVKI ZA 2024. GODINU
- Planiranje javnih i izuzetih nabavki za 2024. godinu i objavljivanje na Portalu
- Mogući načini definisanja predmeta
- Procenjena vrednost, podela nabavke u partije

12.30h

ODGOVORI NA PITANJA - samo za IPC pretplatnike na izdanja za JAVNE NABAVKE

PREDAVAČI

  • Dobrinka Gvozdenović, urednik-konsultant IPC-a
  • Jelena Jovanović, urednik-konsultant IPC-a

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za WEBINAR CENA
CENA za IPC PRETPLATNIKE na izdanja za javne nabavke BESPLATNO
CENA za OSTALE SLUŠAOCE webinara BESPLATNO

Webinar je namenjen svim licima - naručiocima i ponuđačima koji učestvuju u postupcima javnih nabavki.

Cilj webinara je praktično i zakonito pripremanje i izrada plana javnih nabavki, kao i zakonito sprovođenje postupaka javnih nabavki i izveštavanje.

PLANIRANJE I SPROVOĐENJE POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI

U cilju razvoja modernog i efikasnog sistema javnih nabavki, kroz punu primenu elektronskih metoda komunikacije i usklađivanju ovog sistema sa pravnim tekovinama i dobrom praksom Evropske unije, donet je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS”, broj 92/2023).

Cilj ovog webinara je da se učesnici upoznaju sa novim zakonskim rešenjima, kako bi mogli da se pripreme za primenu zakonskih odredbi prilikom sprovođenja postupaka javnih nabavki, postupaka zaštite prava i izveštavanja.

Pravilno planiranje i izrada plana javnih nabavki obezbeđuju da javni i sektorski naručioci sprovode postupke javnih nabavki i nabave dobra, usluge radove koji su im neophodni za obavljanje delatnosti. Na ovom webinaru upoznajemo vas sa zakonskim odredbama i praktičnim rešenjima koja se primenjuju prilikom izrade plana javnih nabavki i sprovođenja postupaka javnih nabavki.

Informisaćemo vas i o aktuelnim stavovima nadležnih organa (Kancelarije za javne nabavke, Republičke komisije za zaštitu prava i DRI).

Webinar je namenjen svim licima koja rade na poslovima javnih nabavki i nabavki na koje se zakon ne primenjuje, kako kod naručilaca tako i kod ponuđača.


Prijava