IPC WEBINAR

NOVI PRAVILNIK O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU
NOVI ZAKON O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU
ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE
21. jun 2023. od 10h

1. NOVINE U PROPISIMA
Novi PRAVILNIK O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU - primena od 1. jula
Novi ZAKON O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU - primena od 7. maja

2. VI PITATE - MI ODGOVARAMO

BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2023. godinu

DATUM WEBINARA

 • 21. jun 2023. od 10h

SATNICA WEBINARA

10.00h

OTVARANJE SAVETOVANJA

10.20h

Novi PRAVILNIK O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU - primena od 1. jula 2023.
- Elementi elektronske fakture i prilozi elektronskoj fakturi
- Izdavanje elektronskih faktura
- Storniranje elektronskih faktura
- Evidentiranje podataka u Pojedinačnoj i Zbirnoj evidenciji PDV

11.30h

Novi ZAKON O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU - primena od 7. maja 2023.

12.00h

Pauza

12.15h

VI PITATE - MI ODGOVARAMO - Odgovori na pitanja iz prakse

 

Elektronsko fakturisanje i Fiskalizacija

 

PDV, porez na dobit i poreski propisi

 

Računovodstvo i MSFI

 

Zarade i Radno odnosi

 

Pravno poslovanje

 

Budžetsko poslovanje

 

Carinsko i devizno poslovanje

PREDAVAČI

 • Jovana Dedić, urednik-konsultant IPC-a
 • Milena Filipović-Plećić, urednik-konsultant IPC-a
 • dr Zoran Petrović, urednik-konsultant IPC-a
 • Jelena Radovanović, urednik-konsultant IPC-a
 • Valentina Bogosavljević, urednik-konsultant IPC-a
 • Aleksandra Jelača, urednik-konsultant IPC-a
 • Jelena Jovanović, urednik-konsultant IPC-a
 • Snežana Mirković, urednik-konsultant IPC-a
 • dr Natalija Keković, urednik-konsultant IPC-a
 • Mila Jovanović, urednik-konsultant IPC-a

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za WEBINAR CENA
KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2023. godinu BESPLATNO
KOTIZACIJA za PRETPLATNIKE na priručnik Zarade i drugi prihodi fizičkih lica (I i II knjiga) koji pretplatu izvrše do 20. juna 2023. godine BESPLATNO
CENA za OSTALE UČESNIKE webinara 8.200,00 + PDV

Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34
Poziv na broj: 1426