IPC WEBINAR
za JAVNA PREDUZEĆA
17. novembar 2022. od 10h

POSLOVANJE JAVNIH PREDUZEĆA u 2023. godini
IZRADA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA za 2023. godinu za JP,
DIGITALIZACIJA PROCESA PLANIRANJA I IZVEŠTAVANJA kod JP,
PLANIRANJE ZARADA, RADNI ODNOSI I PRAVNO POSLOVANJE kod JP

#PRAKSAISPREDTEORIJE

BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2023. godinu

Webinar je namenjen izvršiocima i rukovodiocima ekonomskih i pravnih službi koji učestvuju u izradi programa poslovanja u javnim preduzećima i privrednim društvima koje osnivaju Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave

Cilj webinara: Upoznavanje sa novim obrascima i smernicama za izradu programa poslovanja za 2023. godinu.
Na webinaru će se kroz predavanja i praktični prikaz popunjavanja obrazaca omogućiti učesnicima da pravilno izrade, popune i dostave program poslovanja u skladu sa digitalizacijom (elektronskim izveštavanjem) procesa planiranja i izveštavanja kod JP.
Svaki učesnik IPC WEBINARA dobija prezentaciju i pristup obrascima za izradu programa poslovanja.

POSLOVANJE JAVNIH PREDUZEĆA u 2023. godini sa PRAKTIČNIM PRIKAZOM POPUNJAVANJA OBRAZACA prilikom SASTAVLJANJA PROGRAMA POSLOVANJA

Pravilno planiranje i izrada programa poslovanja predstavlja najvažniju obavezu javnih preduzeća i privrednih društava koja su osnovana od strane Republike Srbije, autonomne pokrajine Ili jedinice lokalne samouprave.
Loše planiranje i nepravilna izrada programa poslovanja ima za posledicu nedobijanje saglasnosti na program poslovanja, a kasnije i otežanu realizaciju samog programa poslovanja.
Cilj ovog webinara je da se učesnici upoznaju sa praktičnim rešenjima prilikom izrade programa poslovanja u skladu sa novim smernicama i da na pravilan način izvrše unos podataka u obrasce potrebne za izradu programa poslovanja, koji se odnose kako na planiranje javnih nabavki, zarada, politiku zapošljavanja i druge.
Pored navedenog, cilj ovog webinara je upoznavanje učesnika i sa postupkom kvartalnog izveštavanja o realizaciji programa poslovanja.

DATUM WEBINARA

  • 17. novembar 2022. od 10h

PREDAVAČI

  • Slobodanka Ignjatović, saradnik IPC-a za poslovanje javnih preduzeća
  • Danijela Rajković, stručnjak za oblast zarada i drugih primanja zaposlenih u javnim preduzećima
  • Jelena Jovanović, urednik-konsultant IPC-a

TEME I SATNICA WEBINARA

10.00h

IZRADA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA za 2023.
- Instrukcije (smernice) za izradu godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja
- Osnovni elementi sadržaja godišnjeg programa poslovanja
- Obaveza kvartalnog izveštavanja o realizaciji Programa poslovanja
- Digitalizacija procesa planiranja i izveštavanja kod javnih preduzeća sa uputstvima za popunjavanje i dostavljanje elektronskih izveštaja

  predavač: Slobodanka Ignjatović
11.45h

Pauza

12.00h

PLANIRANJE ZARADA (u programu poslovanja) U JAVNIM PREDUZEĆIMA za 2023. godinu

  predavač: Danijela Rajković
13.00h

SPECIFIČNOSTI RADNIH ODNOSA U JAVNIM PREDUZEĆIMA
- Obavezna primena posebnih kolektivnih ugovora

  predavač: Jelena Jovanović
13.30h

OBAVEZE JAVNIH PREDUZEĆA PREMA ZAKONU O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI
- Izrada plana upravljanja
- Određivanje lica za rodnu ravnopravnost
- Vođenje evidencija i izveštavanje

  predavač: Jelena Jovanović
14.00h

ODGOVORI NA PITANJA

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za WEBINAR CENA
KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2023. godinu (Pretplatnici na časopis Revizor ili Budžet ili elektronski paket IPC.FiP za 2023. godinu)
- Potrebno je samo overiti odgovarajuću narudžbenicu do 15. novembra 2022, bez obaveze da se do tada izvrši i uplata pretplate za 2023. godinu
BESPLATNO
KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2022. godinu 6.900,00 + PDV
CENA za OSTALE UČESNIKE webinara koja uključuje i dobijanje propratnog stručnog materijala (časopis Revizor odnosno Budžet) 14.900,00 + PDV