IPC WEBINAR
21. mart 2023. od 10h

FUK - USPOSTAVLJANJE SISTEMA INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE
U JAVNOM SEKTORU

- rok za podnošenje izveštaja je 31.3.2023. -

#PRAKSAISPREDTEORIJE

BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2023.


√ Postupak uvođenja sistema finansijskog upravljanja i kontrole - FUK
√  Uspostavljanje i aktivnosti interne revizije kod korisnika javnih sredstava
√  Izrada pojedinačnih procedura - FUK u poslovnom sistemu korisnika
√  Odgovornosti za uspostavljanje interne finansijske kontrole
√  Najčešće nepravilnosti u sistemu interne finansijske kontrole FUK - interne revizije
√  Izrada i podnošenje Godišnjih izveštaja interne finansijske kontole

Krajnji rokovi:
- 31. mart 2023. - podnošenje Godišnjeg izveštaja o adekvatnosti i funkcionisanju uspostavljenog sistema
finansijskog upravljanja i kontrole - FUK
- 31. mart 2023. - podnošenje Godišnjeg izveštaja o radu interne revizije

DATUM WEBINARA

  • 21. mart 2023. od 10h
  • 24. i 25. mart 2023. od 10h (snimak)

PREDAVAČI

  • dr Natalija Keković, urednik-konsultant IPC-a
  • Radulka Urošević, saradnik IPC-a

TEME i SATNICA WEBINARA

10.00h

ZAKONODAVNO - NORMATIVNI DEO
- Pravni osnov i odgovornosti pojedinih lica u postupku uvođenja sistema finansijskog upravljanja i kontrole
- Procedura i postupci uvođenja sistema finansijskog upravljanja i kontrole
- Pravni osnov, uspostavljanje i organizacija interne revizije kod korisnika javnih sredstava

11.15h

METODOLOŠKI DEO
- Uspostavljanje sistema upravljanja rizicima
- Interna akta i procedure finansijskog upravljanja i kontrole koje donosi korisnik javnih sredstava
- Poslovi, standardi i metodologija interne revizije

12.30h Pauza
12.45h OCENA SISTEMA INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE OD STRANE NADLEŽNIH KONTROLNIH ORGANA
- Obaveza godišnjeg izveštavanja o sistemu interne finansijske kontrole
- Najčešće nepravilnosti u sistemu FUK utvrđene od strane DRI
- Stanje interne finansijske kontrole u javnom sektoru utvrđene od strane CJ za harmonizaciju
13.30h ODGOVORI NA PITANJA

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za WEBINAR CENA
KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2023. godinu BESPLATNO
CENA za OSTALE UČESNIKE Webinara koja uključuje i dobijanje propratnog stručnog materijala (Priručnik: Finansijsko upravljanje, kontrola i revizija kod korisnika javnih sredstava)
9.000,00 + PDV

Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34
Poziv na broj: 1416