IPC WEBINAR
za BUDŽETSKE KORISNIKE
26. decembar 2022. od 10h

IZMENE BUDŽETSKIH PROPISA
NOVINE U POSLOVANJU BUDŽETSKIH KORISNIKA u 2023. godini
PRIPREME ZA SASTAVLJANJE ZAVRŠNOG RAČUNA i POPIS IMOVINE I OBAVEZA za KORISNIKE BUDŽETSKIH SREDSTAVA
PREUZIMANJE OBAVEZA do kraja 2022. i u 2023. godini

#PRAKSAISPREDTEORIJE

- BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2023. godinu -

Webinar je namenjen za: državnu upravu (ministarstva, uprave ...), lokalnu samoupravu, pravosuđe, zdravstvo, socijalnu zaštitu, prosvetu (predškolsko, osnovno, srednje, visoko obrazovanje), kulturu, nauku, sport i dr.

DATUM WEBINARA

  • 26. decembar 2022. od 10h

PREDAVAČI

  • dr Natalija Keković, urednik-konsultant IPC-a
  • Mila Jovanović, urednik-konsultant IPC-a

TEME i SATNICA WEBINARA

10.00h

NOVINE U POSLOVANJU BUDŽETSKIH KORISNIKA u 2023. godini PREMA IZMENAMA BUDŽETSKIH PROPISA
- Zakon o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu
- Izmene i dopune Zakona o budžetskom sistemu
- Novi servisi/platforme u finansijskom poslovanju budžetskih korisnika - sistem "ISKRA" i "SPIRI"
- Revidirana fiskalna strategija za 2022. i naredne dve budžetske godine

  predavači: dr Natalija Keković i Mila Jovanović
11.00h

FINANSIRANJE BUDŽETSKIH KORISNIKA DO KRAJA 2022. GODINE I PREUZIMANJE OBAVEZA ZA 2023. GODINU
- Preuzimanje obaveza do kraja 2022. godine
- Prenete obaveze koje se izmiruju na teret aproprijacija 2023. godine
- Višegodišnje ugovaranje i mogućnost preuzimanja obaveza za period 2023-2024.

  predavač: dr Natalija Keković
11.30h

Pauza

11.45h

PRIPREME ZA SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2022. godinu I POPIS IMOVINE I OBAVEZA
- Usaglašavanje potraživanja i obaveza
- Amortizacija i rashodovanje sredstava na kraju godine
- Procedura i rokovi sprovođenja popisnih radnji
- Popis imovine i obaveza (bilansna i vanbilansna imovina)
- Knjigovodstveno evidentiranje utvrđenih razlika po popisu
- Kontrolna procedura za sprovođenje popisa
- Specifičnosti evidencije javne imovine za korisnike javnih sredstava
- Odgovornosti pojedinih lica u postupku sprovođenja popisa i kaznene odredbe
- Opšti i pojedinačni akti za sprovođenje popisa (modeli odluka i rešenja)

  predavač: dr Natalija Keković
12.45h

SPECIFIČNOSTI I NAJČEŠĆE GREŠKE U POPISU PO DELATNOSTIMA DIREKTNIH I INDIREKTNIH BUDŽETSKIH KORISNIKA

  predavač: Mila Jovanović
13.15h

ODGOVORI NA PITANJA

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za WEBINAR CENA
KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2023. godinu
- Potrebno je samo overiti odgovarajuću narudžbenicu do 24. decembra 2022, bez obaveze da se do tada izvrši i uplata pretplate za 2023. godinu
BESPLATNO
CENA za OSTALE UČESNIKE webinara koja uključuje i dobijanje propratnog stručnog materijala (časopis Budžet br. 23-24) 12.900,00 + PDV