IPC webinar - Primena SPIRI u praksi

IPC OBUKA-WEBINAR za primenu SPIRI

PRAKTIČAN RAD U INFORMACIONOM SISTEMU SPIRI
i rešenja za probleme iz prakse

21. maj 2024. od 10h - repriza

BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2024. godinu

DATUM OBUKE-WEBINARA

  • 21. maj 2024. od 10h - repriza

TEME I SATNICA OBUKE-WEBINARA

10.00h

NAČIN FUNKCIONISANJA SISTEMA IZVRŠENJA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE KROZ NOVI INFORMACIONI SISTEM SPIRI
- Propisi - zakoni, pravilnici i uredbe koji regulišu ovu oblast
- Definicije značajnih pojmova
- Evidencioni račun
- Aproprijacija
- Plan izvršenja budžeta
- Kvota
- Izvršenje budžeta - plaćanje
- Evidentiranje prihoda i rashoda
- Neprepoznate stavke
- Knjiženje
- Dostavljanje godišnjih finansijskih izveštaja

11.50h

INSTRUKCIJE I UPUTSTVA ZA PRAKTIČAN RAD U SISTEMU SPIRI - TEHNIČKI DEO (korak po korak)
- Prijava na sistem SPIRI
- Prve aktivnosti u sistemu SPIRI
- Aktivnosti za period januar 2024. godine
- Vođenje poslovnih knjiga i dostavljanje godišnjih finansijskih izveštaja
- Preuzete obaveze
- Plaćanje i preknjižavanje preuzetih obaveza
- Greške u plaćanjima
- Redovne i periodične aktivnosti u sistemu SPIRI za DBK i IBK

13.25h

NAJČEŠĆE NEDOUMICE I DILEME U PRAKSI TOKOM JEDNOGODIŠNJEG RADA U SISTEMU SPIRI I REŠENJA KOJA SU KORIŠĆENA U OPERATIVNOM RADU
- Prelazak na sistem SPIRI - terminski plan
- Aproprijacije
- Kvote
- Korekcija rashoda
- Isplata jubilarnih nagrada, solidarne pomoći, otpremnine
- Pogrešne uplate
- Preknjižavanje i otkazivanje obaveza
- Dodatne napomene
- Odgovori na pitanja

PREDAVAČI

  • Radulka Urošević, urednik IPC-a za budžetsko računovodstvo i SPIRI
  • Jelena Radovanović, urednik IPC-a za elektronsko fakturisanje i SPIRI
  • Aleksandra Milovanović Petković, saradnik IPC-a za primenu SPIRI u praksi

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za OBUKU-WEBINAR CENA

IPC PRETPLATNICI za 2024. godinu

BESPLATNO
OSTALI UČESNICI 7.900,00 + PDV

Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34
Poziv na broj: 15064Prijava