IPC WEBINAR za JAVNE NABAVKE
2. decembar 2022. od 10h


PLANIRANJE I IZRADA PLANA JAVNIH NABAVKI za 2023. godinu
PRIKAZ RADA NA PORTALU JAVNIH NABAVKI

#PRAKSAISPREDTEORIJE

Webinar je namenjen svim licima - naručiocima i ponuđačima koji učestvuju u postupcima javnih nabavki.

Cilj webinara je praktično i zakonito pripremanje i izrada plana javnih nabavki, kao i zakonito sprovođenje postupaka javnih nabaki i izveštavanje.

BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za JAVNE NABAVKE za 2023. godinu

PLANIRANJE I SPROVOĐENJE POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI - sa posebnim osvrtom na PRAKTIČAN RAD NA PORTALU JAVNIH NABAVKI

Pravilno planiranje i izrada plana javnih nabavki predstavlja najvažniju obavezu javnih i sektorskih naručilaca. Na osnovu dobro urađenog plana javnih nabavki, javni i sektorski naručioci sprovode postupke javnih nabavki. Loše planiranje i nepravilna izrada plana javnih nabavki ima za posledicu nemogućnost sprovođenja postupaka javnih nabavki, kao i nemogućnost za naručioce da nabave dobra, usluge i radove koji su im neophodni za obavljanje delatnosti.
Cilj ovog webinara je da se učesnici upoznaju sa zakonskim odredbama i praktičnim rešenjima koja primenjuju prilikom izrade plana javnih nabavki, sprovođenja postupaka javnih nabavki i izveštavanja o nabavkama, kao i sa mišljenjima Kancelarije za javne nabavke i Republičke komisije za zaštitu prava. Na IPC WEBINARU će se kroz predavanje i praktičnim prikazom rada na Portalu javnih nabavki omogućiti učesnicima da pravilno izrade plan javnih nabavki i da pravilno sprovedu postupak izveštavanja o nabavkama za 2022. godinu.
Webinar je namenjen svim licima koja rade na poslovima javnih nabavki i nabavki na koje se zakon ne primenjuje, kako kod naručilaca tako i kod ponuđača, a svaki učesnik IPC WEBINARA dobiće prezentaciju sa primerima iz prakse.

DATUM WEBINARA

  • 2. decembar 2022. od 10h - SAVETOVANJE na vašem RAČUNARU

PREDAVAČI

  • Dobrinka Gvozdenović, urednik-konsultant IPC-a
  • Jelena Jovanović, urednik-konsultant IPC-a

SATNICA I TEME WEBINARA

10.00h PLANIRANJE (JAVNIH) NABAVKI za 2023. godinu
- Plan javnih nabavki
- Planiranje centralizovanih nabavki
- Plan nabavki na koje se zakon ne primenjuje
- Plan nabavki društvenih i drugih posebnih usluga
11.45h IZVEŠTAVANJE O NABAVKAMA za 2022. godinu
- Izveštaj o javnim nabavkama
- Izveštaji o nabavkama koje su izuzeci od primene zakona i nabavkama na koje se zakon ne primenjuje
12.45h PRIKAZ RADA NA PORTALU JAVNIH NABAVKI
13.30h ODGOVORI NA PITANJA

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za WEBINAR CENA
KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za JAVNE NABAVKE za 2023. godinu BESPLATNO
CENA za OSTALE UČESNIKE webinara
Uključuje i dobijanje časopisa Pravnik 6a
11.900,00 + PDV

Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34          Poziv na broj: 1315


Pitanja na koja želite da Vam se odgovori na Webinaru, možete postaviti do 30. novembra 2022. godine na:
e-mail:
info@porezi.rs ili fax: 011/2658-850, 3067-658Prijava