Napomena: molimo Vas da prilikom popunjavanja formulara koristite latiničnu tastaturu i slova: đ, ž, ć, č, dž, š.
Polja označena sa * su obavezna.

 

Prijava IPC WEBINAR
22. januar 2021. godine

SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2020. godinu

SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA I UTVRĐIVANJE OPOREZIVE DOBITI za 2020. godinu

IZMENE ZAKONA O PDV I PODZAKONSKIH AKATA

OPOREZIVANJE PROMETA DOBARA I USLUGA IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA

Unesite podatke firme/ustanove