IPC WEBINAR
28. oktobar 2021. od 10-13h - popunjeno
29. oktobar 2021. od 10-13h - popunjenoNovine u sastavljanju FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2021.
i PREKNJIŽAVANJE sa starog na novi KONTNI OKVIR

- BESPLATNO ZA SVE UČESNIKE WEBINARA -


DATUM I MESTO WEBINARA

  • 29. oktobar 2021. od 10-13.00h

PREDAVAČI

  • dr Zoran Petrović, urednik-konsultant IPC-a
  • Jovana Dedić, urednik-konsultant IPC-a

TEME

10.00h Primena odredaba ZAKONA O RAČUNOVODSTVU i podzakonskih akata koji se prvi put primenjuju pri sastavljanju finansijskih izveštaja na dan 31. decembar 2021. godine, kroz analizu i predstavljanje priručnika za računovodstvo u izdanju IPC - Zoran Petrović

1. Odredbe Zakona o računovodstvu koje se odnose na predaju finansijskih izveštaja
2. Glavne izmene u obrascima finansijskih izveštaja
3. Prelazak na primenu novog Kontnog okvira (prekontiranje)
4. Primena novih knjigovodstvenih računa u Kontnom okviru
5. Primena Pravilnika za mikro i druga pravna lica

 

Priručnici:
a) Analitički kontni plan
b) Priručnik za primenu Kontnog okvira za privredna društva, zadruge i preduzetnike
c) Priručnik za primenu MSFI (Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja)
d) Priručnik za primenu Pravilnika za mikro i druga pravna lica

11.45h Prikaz Priručnika za primenu kontog okvira sa stanovišta primenjenih poreskih propisa u njemu - Jovana Dedić
12.15h Pitanja i odgovori

#PRAKSAISPREDTEORIJE

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za WEBINAR CENA
KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2021/22. godinu BESPLATNO
CENA za OSTALE UČESNIKE WEBINARA (prednost imaju slušaoci koji tokom 2020. i 2021. godine nisu slušali IPC besplatne webinare) BESPLATNO

Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34          Poziv na broj: 1213


Pitanja na koja želite da Vam se odgovori na Webinaru, možete postaviti do 27. oktobra 2021. godine na:
e-mail:
info@porezi.rs ili fax: 011/2658-850, 3067-658Prijava