IPC DRŽI REČ

Zbog velikog broja prijavljenih, IPC organizuje još jedan
BESPLATAN WEBINAR za sve zainteresovane, na temu:
PRIMENA NOVOG JEDINSTVENOG PRAVILNIKA O PDV

IPC WEBINAR
11. maj 2021. od 10h

PRIMENA NOVOG PRAVILNIKA O PDV - od 1. jula 2021. godine
RAČUNOVODSTVO i MSFI - novine i aktuelnosti za 2021. 

SAVETOVANJE na vašem RAČUNARU

#PRAKSAISPREDTEORIJE


BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2021. godinu


Webinar je namenjen:
Svim obveznicima PDV - privrednim društvima, preduzetnicima, javnim preduzećima, korisnicima budžetskih sredstava i dr.

Zakonska regulativa kojom se uređuje porez na dodatu vrednost je karakteristična po velikom broju donetih podzakonskih akata. Pored Zakona o PDV, navedenu regulativu čini još i 27 pravilnika i 3 uredbe. Da bi olakšalo primenu zakonske regulative Ministarstvo finansija je odlučilo da donese novi Pravilnik o porezu na dodatu vrednost koji se sastoji od 282 člana i koji obuhvata sve postojeće pravilnike. Pored integracije u jedinstveni pravilnik, postojeći pravilnici pretrpeli su i značajne izmene.

Zbog svega navedenog, organizujemo webinar koji je namenjen svim obveznicima PDV privrednim društvima, preduzetnicima, javnim preduzećima, korisnicima budžetskih sredstava i dr. Svrha ovog webinara je da korisnicima maksimalno olakša razumevanje odredaba novog Pravilnika o PDV i njihovu primenu u praksi.

DATUM I MESTO WEBINARA

  • 11. maj 2021. od 10-16.30h - SAVETOVANJE na vašem RAČUNARU

PREDAVAČI

  • Jovana Dedić, urednik-konsultant IPC-a
  • Bojan Lukić, urednik-konsultant IPC-a
  • dr Zoran Petrović, urednik-konsultant IPC-a

TEME

 10.00h PRIMENA PRAVILNIKA O PDV - nova pravila za:
- oporezivanje prometa dobara i usluga iz oblasti građevinarstva,
- utvrđivanje poreske osnovice i naknadne izmene poreske osnovice,
- određivanje reklamnog materijala, poslovnih uzoraka i drugih poklona manje vrednosti,
- način i postupak ostvarivanja poreskih oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza i bez prava na odbitak prethodnog poreza,
- prenos celokupne ili dela imovine,
- način utvrđivanja ispravke srazmernog poreskog odbitka,
- izdavanje računa,
- vođenje evidencije o PDV i iskazivanje podataka u Obrascu POPDV,
- ostale novine u primeni PDV.
 14.45h RAČUNOVODSTVO i MSFI - novine i aktuelnosti za 2021.
- novi Priručnik za primenu Kontnog okvira
- novi Priručnik za primenu MSFI (MRS)
 15.45h ODGOVORI NA PITANJA IZ PDV I OSTALIH PORESKIH PROPISA

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za WEBINAR CENA
KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2021. godinu BESPLATNO
CENA za OSTALE SLUŠAOCE webinara 9.500,00 + PDV

Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34
Poziv na broj: 1181


PDV se plaća po stopi od 20%


Pitanja na koja želite da Vam se odgovori na Webinaru, možete postaviti do 9. maja 2021. godine na:
e-mail:
info@porezi.rs ili fax: 011/2658-850, 3067-658Prijava