IPC WEBINAR

- NOVI PRAVILNICI IZ OBLASTI RAČUNOVODSTVA
- AKTUELNOSTI IZ OBLASTI PORESKIH PROPISA i RAČUNOVODSTVA i
SASTAVLJANJE POR. BILANSA
- FIN. PODRŠKA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA

#PraksaIspredTeorije

BESPLATNO za SVE SLUŠAOCE

PREDNOST imaju IPC PRETPLATNICI za 2020.

VAŽNA NAPOMENA: Ukoliko niste u mogućnosti da pratite uživo IPC.Webinar, prijavite se kako biste dobili snimak webinara na
e-mail:
info@porezi.rs ili fax: 011/2658-850, 3067-658

DATUM I MESTO WEBINARA

  • 21. jul 2020. od 10h - SAVETOVANJE na vašem RAČUNARU

PREDAVAČI

  • dr Zoran Petrović, urednik-konsultant IPC-a
  • Jovana Dedić, urednik-konsultant IPC-a
  • Valentina Bogosavljević, urednik-konsultant IPC-a
  • Bojan Lukić, urednik-konsultant IPC-a
  • Milena Filipović-Plećić, urednik-konsultant IPC-a
  • Snežana Mirković, urednik-konsultant IPC-a

TEME

10.00h NOVI PRAVILNICI IZ OBLASTI RAČUNOVODSTVA
  - Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike
  - Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja i sadržini i formi obrasca Statističkog izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike
  - Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za druga pravna lica
  - Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja i sadržini i formi obrasca Statističkog izveštaja za druga pravna lica
  - Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem
  - Pravilnik o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica
  SASTAVLJANJE REDOVNIH GODIŠNJIH I KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2019. godinu - Odgovori na pitanja iz prakse i nedoumice
11.30h Pauza
11.40h AKTUELNOSTI IZ OBLASTI PORESKIH PROPISA I OBRAČUNA ZARADA
  Porez na dobit pravnih lica
  - SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA i utvrđivanje konačne poreske obaveze za porez na dobit pravnih lica za 2019. godinu - rok za predaju 4. avgust 2020. godine (Obračun poreske amortizacije, (Ne)priznavanje rashoda po osnovu (ne)dokumentovanih troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada, (Ne)priznavanje rashoda po osnovu otpisa potraživanja ...)
  Porez na dohodak građana
  - Fiskalne pogodnosti i direktna davanja (Korišćenje primljenih sredstava po osnovu direktnih davanja,
Ispunjenost uslova za gubitak prava na korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja, Povraćaj direktnih davanja usled gubitka prava)
  - Primena olakšica za zapošljavanje kvalifikovanog novozaposlenog lica (Uslovi i sticanje statusa kvalifikovanog novozaposlenog lica, Visina olakšica po osnovu poreza i doprinosa, Način obračuna zarade i popunjavanja Obrasca PPP PD, Gubitak prava na olakšicu)
  Porez na dodatu vrednost
  - Utvrđivanje poreske osnovice za promet dobara i usluga uz naknadu i bez naknade
  - Obavezni elementi računa
  Porezi na imovinu
  - (Ne)podnošenje poreske prijave za porez na prenos apsolutnih prava i porez na poklon
13.20h Pauza
13.30h FINANSIJSKA PODRŠKA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA - KREDITI ZA LIKVIDNOST
  - Krediti za privredne subjekte koji obavljaju proizvodnu, uslužnu trgovinsku i poljoprivrednu delatnost;
  - Krediti za privredne subjekte iz oblasti turizma, ugostiteljstva i putničkog saobraćaja;
  - Ostale aktuelnosti
  PODNOŠENJE PRIJAVE ZA NAKNADU I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE - OBRAZAC 1 - rok 31.7.2020. godine
13.50h OBAVEZA PRIMENE MERA ZA SPREČAVANJE POJAVE I ŠIRENJA EPIDEMIJE COVID-19
14.10h ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE postavljena pre i tokom Webinara

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za WEBINAR CENA
KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2020. BESPLATNO
CENA za OSTALE SLUŠAOCE Webinara u slučaju da ostane slobodnih mesta po prijavljivanju IPC PRETPLATNIKA za 2020. BESPLATNO

Pitanja na koja želite da Vam se odgovori na Webinaru, možete postaviti do 17. jula na e-mail: info@porezi.rs ili fax: 011/2658-850, 3067-658


Prijava