Zbog aktuelnosti teme, velikog interesovanja i kvaliteta prethodno održanog treninga, ponovo:

IPC online TRENING
17. i 18. jun 2021. od 10-15h

PRAKTIČNA PRIMENA NOVOG PRAVILNIKA O PDV
od 1. jula 2021. godine
(poseban akcenat na primerima iz prakse)


TRENING na vašem RAČUNARU

#PRAKSAISPREDTEORIJE


JEFTINIJE a BOLJE:
Priručnik za PDV + Dvodnevni TRENING = samo 11.500 din.
(odnosno za IPC NEpretplatnike = samo 18.500 din.)


Trening je namenjen: svim obveznicima PDV - privrednim društvima, preduzetnicima, javnim preduzećima, korisnicima budžetskih sredstava i dr.
Zakonska regulativa kojom se uređuje porez na dodatu vrednost je karakteristična po velikom broju donetih podzakonskih akata. Pored Zakona o PDV, navedenu regulativu čini još i 27 pravilnika i 3 uredbe.
Da bi olakšalo primenu zakonske regulative Ministarstvo finansija je odlučilo da donese Pravilnik o porezu na dodatu vrednost koji se sastoji od 282 člana i koji obuhvata sve postojeće pravilnike Postojeći pravilnici su prvo pretrpeli značajne izmene, pa su onda integrisani u jedinstveni Pravilnik o PDV.

DATUM I MESTO TRENINGA

  • 17. i 18. jun 2021. od 10-15h

PREDAVAČI

  • Jovana Dedić, urednik-konsultant IPC-a
  • Bojan Lukić, urednik-konsultant IPC-a

SATNICA TRENINGA za I i II DAN

 10.00h PRIMENA PRAVILNIKA O PDV - nova postupanja kod:
- oporezivanja prometa dobara i usluga iz oblasti građevinarstva,
- utvrđivanja poreske osnovice i naknadnih izmena poreske osnovice,
- određivanja reklamnog materijala, poslovnih uzoraka i drugih poklona manje vrednosti,
- načina i postupka ostvarivanja poreskih oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza i bez prava na odbitak prethodnog poreza,
- prenosa celokupne ili dela imovine,
- načina utvrđivanja ispravke srazmernog poreskog odbitka,
- izdavanja računa,
- vođenja evidencije o PDV i iskazivanja podataka u Obrascu POPDV,
- ostalih novina u primeni PDV.
14.30h ODGOVORI NA PITANJA IZ PDV I OSTALIH PORESKIH PROPISA

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za TRENING CENA

CENA koja uključuje i dobijanje Priručnika za primenu Pravilnika o PDV

18.500,00 + PDV
CENA za IPC PRETPLATNIKE za 2021. godinu koja uključuje i dobijanje Priručnika za primenu Pravilnika o PDV 11.500,00 + PDV

Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34
Poziv na broj: 1189


Pitanja na koja želite da Vam se odgovori na Treningu, možete postaviti do 15. juna 2021. godine na:
e-mail:
info@porezi.rs ili fax: 011/2658-850, 3067-658Prijava