IPC online TRENING
20. april 2021.

TRENING na vašem RAČUNARU

#PRAKSAISPREDTEORIJE


OBAVEZE PRAVNIH LICA U VEZI ARHIVIRANJA DOKUMENTACIJE
PO NOVOM ZAKONU O ARHIVSKOJ GRAĐI I ARHIVSKOJ DELATNOSTI


Trening je namenjen:
Svim pravnim licima privatnog i javnog sektora, a svaki učesnik IPC online TRENINGA dobiće prezentaciju sa modelima akata.

Cilj treninga:
Na IPC online TRENINGU će se kroz predavanje i praktičnim prikazom specifičnih primera iz prakse omogućiti učesnicima da se pripreme za primenu novog Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti, da se upoznaju sa svojim obavezama, načinom čuvanja, arhiviranja i uništavanja dokumenata koji nastaju u njihovom radu i poslovanju, kao i kako da postupaju sa dokumentima koji predstavljaju arhivsku građu.

U toku treninga biće predstavljeni modeli akata koje su dužni da donesu i dostave nadležnom arhivu na saglasnost, uključujući i pripremu prepisa arhivske knjige koji su pravna lica dužna da dostave nadležnom arhivu do 30. aprila 2021. godine za prethodnu godinu.

DATUM I MESTO TRENINGA

  • 20. april 2021. od 10h - TRENING na vašem RAČUNARU

PREDAVAČI

  • Snežana Mirković, urednik-konsultant IPC-a
  • Jelena Jovanović, urednik-konsultant IPC-a

TEME

10.00h POČETAK PRIMENE ZAKONA O ARHIVSKOJ GRAĐI I ARHIVSKOJ DELATNOSTI
- Šta donosi novi Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti
- Šta predstavlja arhivsku građu i dokumentarni materijal
- Arhivska građa i dokumentarni materijal u elektronskom obliku
- Ko se smatra stvaraocem i imaocem arhivske građe i dokumentarnog materijala
10.45h OBAVEZE STVARAOCA I IMAOCA ARHIVSKE GRAĐE I DOKUMENTARNOG MATERIJALA
- Koje su obaveze stvaraoca i imaoca arhivske građe
- Određivanje odgovornog stručnog lica
- Predaja arhivske građe nadležnom arhivu
- Vođenje i prepis arhivske knjige
11.45h Pauza
12.00h UPRAVLJANJE DOKUMENTIMA
- Obaveza donošenja opštih akata i slanje na saglasnost nadležnom arhivu
- Uništavanje dokumentarnog materijala kome je istekao rok trajanja
- Novčane kazne
12.45h UPRAVLJANJE DOKUMENTIMA PO POSEBNIM PROPISIMA
- Razvrstavanje dokumentarnog materijala
- Čuvanje dokumentarnog materijala prema posebnim propisima
(radni odnosi, računovodstvo, javne nabavke, privredna društva)
- Upravljanje dokumentima državnih organa, organa autonomne pokrajine, imaoca javnih ovlašćenja i drugih korisnika javnih sredstava
13.30h OPŠTI AKTI
- Modeli akata sa primerima iz prakse
  ODGOVORI NA PITANJA

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za online TRENING CENA
KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2021. godinu 5.400,00 + PDV
CENA za OSTALE SLUŠAOCE treninga 9.400,00 + PDV

Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34          Poziv na broj: 1175


Pitanja na koja želite da Vam se odgovori na Treningu, možete postaviti do 18. aprila 2021. godine na:
e-mail:
info@porezi.rs ili fax: 011/2658-850, 3067-658


Prijava