IPC online TRENING

JAVNE NABAVKE za PONUĐAČE

DATUM I MESTO TRENINGA

  • 14. avgust 2020. od 10h - TRENING na vašem RAČUNARU

PREDAVAČI

  • Jelena Jovanović, urednik-konsultant IPC-a
  • Dobrinka Gvozdenović, urednik-konsultant IPC-a

SATNICA TRENINGA

10.00h Privredni subjekt, kandidat, ponuđač
  - status, uloga i značaj u postupku javne nabavke
  Zaštita integriteta postupka - položaj ponuđača koji je bio uključen u pripremu postupka nabavke
  Status ponuđača u postupku nabavke na koju se ne primenjuje zakon
  Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa dokumentacijom o nabavci
  Dokazivanje ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta
  - izjava o ispunjenosti kriterijuma
  - dokazi o ispunjenosti kriterijuma
  Ponuda u postupku javne nabavke
  - podnošenje ponuda
  - ponuda grupe ponuđača, ponuda sa podizvođačem, korišćenje kapaciteta drugih subjekata
  - otvaranje ponuda
  Rad u Portalu (registracija, podnošenje ponude)
  Postupak zaštite prava
  - rokovi za podnošenje i sadržina zahteva
  - izjašnjavanje podnosioca zahteva
  - posledice propuštanja rokova
  - osporavanje zaključenog ugovora
  Prekršajna odgovornost ponuđača
14.30h ODGOVORI NA PITANJA koja su postavljena pre i tokom Treninga

CENA TRENINGA

KOTIZACIJA za TRENING CENA
KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2020. za javne nabavke 5.500,00 din. + PDV
CENA za OSTALE UČESNIKE Treninga - uključuje i dobijanje propratnog stručnog materijala (časopisi Pravnik br. 1a i 6a) 8.500,00 din. + PDV
Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34 Poziv na broj: 1126
Prijava