IPC online TRENING

JAVNE NABAVKE za NARUČIOCE

DATUM I MESTO TRENINGA

  • 12. avgust 2020. od 10h - TRENING na vašem RAČUNARU

PREDAVAČI

  • Jelena Jovanović, urednik-konsultant IPC-a
  • Dobrinka Gvozdenović, urednik-konsultant IPC-a

SATNICA TRENINGA

10.00h Sprovođenje pregovaračkog postupka
  - konkursna dokumentacija
  - rokovi
  - rad u Portalu javnih nabavki
  Izvršenje i izmena ugovora o javnoj nabavci
  - opšta pravila za izvršenje ugovora o javnoj nabavci
  - opšta pravila za izmenu ugovora
  - izmene u pogledu dodatnih dobara, usluga ili radova
  Postupak zaštite prava
  - rokovi za podnošenje i sadržina zahteva
  - postupanje naručioca po zahtevu
  - posledice propuštanja rokova
  Posebna ovlašćenja Republičke komisije
  - poništenje ugovora o javnoj nabavci
  - novčana kazna
14.30h ODGOVORI NA PITANJA koja su postavljena pre i tokom Treninga

CENA TRENINGA

KOTIZACIJA za TRENING CENA
KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2020. za javne nabavke 5.900,00 din. + PDV
CENA za OSTALE UČESNIKE Treninga - uključuje i dobijanje propratnog stručnog materijala (časopisi Pravnik br. 1a i 6a) 9.900,00 din. + PDV
Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34 Poziv na broj: 1127
Prijava