IPC TRENING

NOVINE U TRETMANU SOPSTVENIH PRIHODA I PRIHODA OD ZAKUPA KOD BUDŽETSKIH KORISNIKA

- Uključivanje indirektnih korisnika (SOCIJALNIH USTANOVA) u sistem izvršenja budžeta Republike Srbije - ISIB

MESTO I DATUM TRENINGA

 • BEOGRAD, 21. decembar 2018.
 • Edukativni centar IPC-a, Novi Beograd, Bul. M. Pupina 10/v (YBC) - II sprat - 220

PREDAVAČI

 • Ljubinka Kovačević - urednik - konsultant IPC-a
 • dr Natalija Borović - urednik - konsultant IPC-a

SATNICA TRENINGA

 • 9.00h PRIJAVLJIVANJE i registracija učesnika treninga
 • I deo SISTEM IZVRŠENJA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE - ISIB

  • 9.30h SISTEM IZVRŠENJA BUDŽETA I UKLJUČIVANJE INDIREKTNIH KORISNIKA U ISIB
   • (preduslovi, tehničke karakteristike, pristup aplikaciji, način raspolaganja sredstvima, podračuni korisnika)
  • 10.15h MODULI SISTEMA IZVRŠENJA BUDŽETA I PROCEDURE PLAĆANJA
   • (aproprijacije, kvote, preuzete obaveze, vrste zahteva, zbirni nalozi, pregled zahteva za plaćanje, zahtev za povraćaj, zahtev za ispravku prihoda i dr.)
  • 11.00h TRETMAN SOPSTVENIH PRIHODA I PRIHODA OD ZAKUPA
   • - ostvarivanje prihoda od zakupa
   • - gašenje sopstvenih računa
  • 11.45h KAFE PAUZA

  II deo IZVEŠTAJI, PREGLEDI I KNJIGOVODSTVENA EVIDENCIJA U SKLADU SA SISTEMOM IZVRŠENJA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE

  • 12.00h PREGLEDI I IZVEŠTAJI ZA POTREBE SISTEMA IZVRŠENJA BUDŽETA
  • 13.00h KNJIŽENJE U GLAVNOJ KNJIZI
  • 13.30h FINANSIJSKO PLANIRANJE U SKLADU SA ZAHTEVIMA ISIB
  • 14.00h RUČAK

  III deo Praktični deo: SPROVOĐENJE PROCEDURA I POSTUPAKA PO ISIB SA MODELIMA AKATA

  • 15.00h MODELI AKATA: zahtevi, procedure, izveštaji
   • INTERAKTIVNA DISKUSIJA
   • ODGOVORI NA PITANJA

CENA TRENINGA

Za PRETPLATNIKE na specijalizovana godišnja izdanja IPC-a za 2018. ili 2019. godinu (elektronski paketi: IPC.FiP ili IPC.RaP ili časopisi Budžet ili Pravnik) 8.500,00 din. + PDV po učesniku
PUNA CENA treninga za ostale učesnike 12.500,00 din. + PDV po učesniku
U cenu su uključeni: izvođenje treninga, stručni materijal za trening, ručak i kafe pauza.
Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34 Poziv na broj: 1032

DODATNE INFORMACIJE

Organizator treninga: IPC - Informativno poslovni centar d.o.o. Beograd, tel. 011/3067-658, www.ipc.rs

Prijava