IPC JEDNODNEVNO SAVETOVANJE - BEOGRAD, 4. mart 2019.

Časopis Revizor
- Novine u poreskim propisima, računovodstvu i MSFI
- Aktuelnosti u poslovanju korisnika javnih sredstava
- Godišnja skupština Udruženja računovođa u javnom sektoru
- BESPLATNO za PRETPLATNIKE IPC-a za 2019. godinu
 • Grad: Beograd
 • Predavači:
  • Jovana Dedić, urednik - konsultant IPC-a
  • Bojan Lukić, urednik - konsultant IPC-a
  • Sanja Filipović, urednik - konsultant IPC-a
  • Branislava Šljivančanin, urednik - konsultant IPC-a
  • Dragoš Ristić, urednik - konsultant IPC-a
  • Jelena Jovanović, urednik - konsultant IPC-a
  • dr Natalija Borović, urednik - konsultant IPC-a
Detaljnije Prijava