IPC TRENING

ANALIZA POSLOVANJA, KREDITIRANJE I SMANJENJE RIZIKA

Cilj treninga: PRE nego što predate vaše finansijske izveštaje ili PRE nego što se zadužite kod kreditora proverite vaše poslovanje onako kako će to uraditi vaši poverioci (banke, dobavljači, budući investitorori …). Na taj način obezbedite sebi bolju pregovaračku poziciju, povoljnije kredite, odgovarajuće instrumente obezbeđenja i smanjite rizik vašeg poslovanja.

Ciljna grupa: finansijski direktori, zaposleni u sektoru finansije i knjigovodstvo, zaposleni u sektoru analize i top menadžeri.

MESTO I DATUM TRENINGA

 • BEOGRAD, 8. februar 2019.
 • Edukativni centar IPC-a, Novi Beograd, Bul. M. Pupina 10/v (YBC)

PREDAVAČI

 • Milena Filipović-Plećić - urednik - konsultant IPC-a
 • Valentina Bogosavljević - urednik - konsultant IPC-a

SATNICA TRENINGA

 • 9.00h PRIJAVLJIVANJE i registracija učesnika treninga
 • 9.30h FINANSIJSKA ANALIZA
  • - Analiza sredstava i izvora sredstava
  • - Analiza likvidnosti (NOF, broj dana naplate od kupaca, broj dana plaćanja dobavljačima, broj dana zadržavanja zaliha …)
  • - Pokazatelji poslovanja (profitabilnost, zaduženost)
  • predavač: Milena Filipović-Plećić, urednik - konsultant IPC-a

 • 11.00h Kafe pauza
 • 11.15h KREDITIRANJE
  • - Projekcija potrebnih sredstava kredita na osnovu plana prodaje i izvršene finansijske analize
  • - Izbor bankarskog proizvoda koji najviše odgovara vašem poslovanju i projekcijama poslovanja (krediti, faktoring, forward, lizing)
  • predavač: Milena Filipović-Plećić, urednik - konsultant IPC-a

 • 13.00h RUČAK u restoranu
 • 14.00h SMANJENJE RIZIKA
  • - Smanjenje rizika u postupku namirenja poverilaca u stečaju (pravila, uslovi i postupak namirenja potraživanja)
  • - Izbor odgovarajućih instrumenata obezbeđenja (menica, BG, LC, Standby)
  • predavači: Milena Filipović-Plećić i Valentina Bogosavljević, urednici - konsultanti IPC-a

 • 15.30h ODGOVORI NA PITANJA

CENA TRENINGA

Za pretplatnike na specijalizovana godišnja izdanja IPC-a za 2019. godinu (elektronski paketi: IPC.FiP ili IPC.RaP ili časopisi Revizor ili Budžet) 8.500,00 din. + PDV
Puna cena treninga za ostale učesnike 12.500,00 din. + PDV
U cenu su uključeni: izvođenje treninga, stručni materijal za trening, ručak i kafe pauza.
Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34 Poziv na broj: 1047
Prijava