OBUKA za obavljanje poslova i polaganje stručnog ispita za SLUŽBENIKA za JAVNE NABAVKE

MESTO I VREME OBUKE

 • BEOGRAD, 12. i 13. decembar 2018.
 • Edukativni centar IPC-a, Novi Beograd, Bul. M. Pupina 10/v (YBC) - II sprat - 220

ORGANIZATOR OBUKE

 • IPC - Informativno poslovni centar d.o.o., BEOGRAD, Višegradska 6/II, Tel: 011/3067-658, 3067-668
  e-mail: ipcbg@sezampro.rs
 • Organizator obuke je IPC - Informativno poslovni centar d.o.o. Beograd (www.ipc.rs) koji ima dugogodišnje iskustvo i poseduje saglasnost Ministarstva finansija Republike Srbije za održavanje obuke za službenika za javne nabavke.
 • Službenik za javne nabavke mora biti lice stalno zaposleno kod naručioca adekvatno obučeno za obavljanje poslova iz oblasti javnih nabavki i da poseduje odgovarajući sertifikat koji izdaje Uprava za javne nabavke na osnovu provere znanja.
 • Cilj obuke za polaganje stručnog ispita je da učesnike pripremi za polaganje ispita za službenika za javne nabavke kod Uprave za javne nabavke kao i da ih dodatno obuči za obavljanje poslova javnih nabavki.
 • Program obuke je u potpunosti sačinjen u skladu sa članom 3. Pravilnika o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke.
 • Obuka traje ukupno 16 nastavnih časova i podeljena je u 8 delova (8 x 2 nastavna časa), u dva dana.
 • Po završetku obuke dobija se potvrda o završenoj pripremnoj obuci za polaganje STRUČNOG ISPITA za SLUŽBENIKA za JAVNE NABAVKE.

PREDAVAČI

 • Ljubinka Kovačević - urednik - konsultant IPC-a
 • Dobrinka Gvozdenović - urednik - konsultant IPC-a

CENA OBUKE

Za pretplatnike na godišnja izdanja IPC-a specijalizovana za javne nabavke (elektronski paket: IPC.JaN ili časopis Pravnik) za 2019. godinu 9.500,00 din. + PDV po učesniku
Za pretplatnike na godišnja izdanja IPC-a specijalizovana za javne nabavke (elektronski paket: IPC.JaN ili časopis Pravnik) za 2018. godinu 11.500,00 din. + PDV po učesniku
Puna cena obuke za ostale učesnike 14.500,00 din. + PDV po učesniku
U cenu su uključeni: izvođenje obuke, propratni stručni materijal za obuku i dva ručka.
Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34 Poziv na broj: 1034

SATNICA OBUKE

OVDE možete da pogledate satnicu obuke u PDF-u.

DODATNE INFORMACIJE

Organizator treninga: IPC - Informativno poslovni centar d.o.o. Beograd, tel. 011/3067-658, www.ipc.rs

Prijava