Verzija 9.08 - 18. septembar 2020. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 116/2020

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

► Uvršten je propis koji je objavljen u "Službenom glasniku RS", 117/2020 od 18.9.2020. godine:

 • Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Beograd-Niš

 

ČASOPISI - primena propisa u praksi

► Dodaju se tekstovi u časopis PRAVNIK br. 10 - u pripremi:

  JAVNE NABAVKE
  • Izmene ugovora o javnoj nabavci dodeljenog u postupku pokrenutom do 30. juna 2020. godine
  • Obavljanje poslova centralizovanih javnih nabavki na republičkom nivou

  PROCESNA PRAVA
  • Kancelarijsko poslovanje

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

► U priručniku SLUŽBENA MIŠLJENJA nadležnih ministarstava, ažuriran je segment:

  SLUŽBENA MIŠLJENJA nadležnog ministarstva o primeni poreskih propisa osim PDV-a, deo:
  - Poreski postupak i poreska administracija
  - Izbegavanje dvostrukog oporezivanja

 

RAČUNAR - obračun kamata

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.