Verzija 6.13 - 30. jun 2020. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 92/2020

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

► Uvršteni su propisi koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 92/2020 od 29.6.2020. godine:

 • Uredba o kategorizaciji železničkih pruga koje pripadaju javnoj železničkoj infrasturkturi
 • Odluka o pokretanju postupka ispitivanja za uvođenje mera zaštite od prekomernog uvoza rebrastog betonskog čelika
 • Pravilnik o overavanju elektrokardiografa
 • Pravilnik o overavanju mernih uređaja koji su sastavni deo infuzinih i perfuzionih pumpi
 • Pravilnik o overavanju mernih uređaja koji su sastavni deo anestezioloških sistema
 • Pravilnik o overavanju mernih uređaja koji su sastavni deo defibrilatora
 • Pravilnik o overavanju mernih uređaja koji su sastavni deo dijaliznih aparata
 • Pravilnik o overavanju mernih uređaja koji su sastavni deo neonatalnih i pedijatrijskih inkubatora i reanimacionih toplih stolova
 • Pravilnik o overavanju mernih uređaja koji su sastavni deo respiratora
 • Pravilnik o overavanju mernih uređaja koji su sastavni deo ultrazvučnih fizioterapijskih uređaja
 • Pravilnik o overavanju mernih uređaja koji su sastavni deo višefunkcijskih uređaja za monitoring pacijenta
 • Pravilnik o overavanju mernih uređaja koji su sastavni deo visokofrekvencijskih hirurških noževa i visokofrekvencijskog hirurškog pribora
 • Pravilnik o utvrđivanju naknada za pružanje usluga iz nadležnosti Republičke agencije za elektronske komunikacije (prečišćen tekst)
 • Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika (prečišćen tekst)
 • Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama studentskog standarda čiji je osnivač Republika Srbija (prečišćen tekst)

 

ČASOPISI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

RAČUNAR - obračun kamata

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.