Verzija 5.04 - 21. maj 2024. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 46/2024

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

Nije bilo izmena.

 

ČASOPISI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

► U priručniku SLUŽBENA MIŠLJENJA nadležnih ministarstava, ažuriran je segment:

  • STAVOVI UPRAVE CARINA o primeni carinskih propisa

 

► Ažurira se priručnik:

  • INSPEKCIJSKE KONTROLE

 

AKTUELNOSTI

Nije bilo izmena.

 

RAČUNAR - obračun kamata

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.