Verzija 4.03 - 9. april 2021. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 35/2021

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

► Uvršteni su propisi koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 35/2021 od 8.4.2021. godine:

  • Zakon o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. godine (prečišćen tekst)
  • Zakon o muzejskoj delatnosti
  • Odluka o proglašenju stare i retke bibliotečke građe za kulturno dobro od izuzetnog značaja
  • Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit (prečišćen tekst)
  • Odluka o izradi Strateške procene uticaja Plana upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije za period 2021-2027. godine na životnu sredinu

► Propis u kojem su izvršene izmene drugim propisom:

  • Zakon o kulturnim dobrima (izmena dr. propisom)

 

ČASOPISI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

RAČUNAR - obračun kamata

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.

 

Modeli AKATA U POSTUPKU JAVNIH NABAVKI

Nije bilo izmena.