Verzija 6.04 - 14. jun 2021. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 59/2021

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

► Uvršteni su propisi koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 59/2020 od 11.6.2020. godine:

 • Zakon o nacionalnoj bazi podataka za sprečavanje i borbu protiv terorizma
 • Uredba o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja organizovanog turističkog prometa na teritoriji Republike Srbije
 • Uredba o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 (prečišćen tekst)
 • Uredba o organizaciji i načinu obavljanja poslova centralizovanih javnih nabavki na republičkom nivou (prečišćen tekst)
 • Pravilnik o načinu korišćenja tahografa (prečišćen tekst)
 • Pravilnik o Nomenklaturi laboratorijskih zdravstvenih usluga na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite (prečišćen tekst)
 • Pravilnik o legitimaciji (prečišćen tekst)
 • Pravilnik o uslovima za izdavanje dozvole za rad Agencije za privremeno zapošljavanje i polaganje stručnog ispita za rad te agencije (prečišćen tekst)
 • Uputstvo o načinu utvrđivanja sastava i broja članova Konkursne komisije koja sprovodi postupak dodele sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine
 • Stručno uputstvo za sprovođenje upisa u prvu godinu studijskih programa osnovnih i integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija za školsku 2021/2022. godinu
 • Odluka o adekvatnosti kapitala banke (prečišćen tekst)
 • Odluka o izveštavanju banaka (prečišćen tekst)
 • Odluka o rokovima za usklađivanje unutrašnjih akata banke o upravljanju rizicima banke i za dostavljanje izveštaja banaka (prečišćen tekst)
 • Pravilnik o organizaciji Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje
 • Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi

 

ČASOPIS - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

RAČUNAR - obračun kamata

► Ažuriran je segment KAMATE, deo:

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.

 

Modeli AKATA u postupku javnih nabavki

Nije bilo izmena.