Verzija 1.05 - 22. januar 2021. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 4/2021

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

► Uvršteni su propisi koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 4/2021 od 20.1.2021. godine:

 • Pravilnik o uslovima i postupku usaglašavanja predloga redova vožnje u međumesnom prevozu (prečišćen tekst)
 • Uputstvo o načinu primene ograničenja ulaska u Republiku Srbiju licima koja dolaze iz država zahvaćenih epidemijom zarazne bolesti COVID-19 (prečišćen tekst)
 • Pravilnik o izgledu i sadržini obrazaca zahteva, izveštaja, obaveštenja i evidencije i načinu vođenja registara i posebne evidencije u postupku lobiranja (prečišćen tekst)
 • Kodeks ponašanja učesnika u lobiranju (prečišćen tekst)

 

ČASOPIS - primena propisa u praksi

► Dodaju se tekstovi u časopis PRAVNIK br. 2 - u pripremi:

  RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE
  Radni odnosi
  • Praznovanje Sretenja - Dana državnosti

  SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Sudska praksa
  • Radni odnosi

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

RAČUNAR - obračun kamata

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.

 

Modeli AKATA U POSTUPKU JAVNIH NABAVKI

Nije bilo izmena.