Verzija 5.09 - 29. maj 2023. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 43/2023

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

► Uvršteni su propisi koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 43/2023 od 26.5.2023. godine:

 • Uredba o utvrđivanju Programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2023. godini
 • Uredba o utvrđivanju Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju i mlade u 2023. godini
 • Uredba o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja (prečišćen tekst)
 • Uredba o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći za sanaciju i restrukturiranje učesnika na tržištu u teškoćama (prečišćen tekst)
 • Uredba o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći učesnicima na tržištu koji obavljaju delatnost u sektoru vazdušnog saobraćaja
 • Uredba o finansijskom davanju poljoprivrednim gazdinstvima za poljoprivrednu proizvodnju biljnih kultura u 2023. godini (prečišćen tekst)
 • Uredba o vrstama podataka, organima i organizacijama i drugim fizičkim i pravnim licima koja dostavljaju podatke za izradu nacionalnog inventara gasova sa efektom staklene bašte
 • Uredba o modelu ugovora o fid-in tarifi za prodaju električne energije proizvedene u mikro-kogeneracijskoj jedinici ili maloj kogeneraciji
 • Uredba o Planu mreže zdravstvenih ustanova (prečišćen tekst)
 • Uredba o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica
 • Uredba o ograničenju visine cena derivata nafte (prečišćen tekst)
 • Pravilnik o nagradama i priznanjima u Ministarstvu unutrašnjih poslova (prečišćen tekst)
 • Pravilnik o diplomama za izuzetan uspeh u osnovnom obrazovanju i vaspitanju (prečišćen tekst)
 • Odluka o naknadama za korišćenje Spomenika prirode "Park Bukovičke Banje"

► Propis u kome su izvršene izmene drugim propisom:

 • Uredba o pravilima za dodelu državne pomoći (izmena dr. propisom)

 

ČASOPIS - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

AKTUELNOSTI

Nije bilo izmena.

 

RAČUNAR - obračun kamata

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.

 

Modeli AKATA u postupku javnih nabavki

Nije bilo izmena.