Verzija 4.08 - 22. april 2024. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 34/2024

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

► Uvršteni su propisi koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj broj 34/2024 od 19.4.2024. godine:

 • Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2024. godini (prečišćen tekst)
 • Uredba o vanrednoj interventnoj meri podrške proizvođačima konditorskih proizvoda za otkup mleka u prahu (prečišćen tekst)
 • Odluka o utvrđivanju Centra Perleza za prostorno kulturno-istorijsku celinu
 • Odluka o utvrđivanju Vodenica na Gornjodušničkoj reci za prostorno kulturno-istorijsku celinu
 • Akcioni plan za sprovođenje Strategije industrijske politike Republike Srbije od 2021. do 2030. godine, za period od 2024. do 2025. godine
 • Akcioni plan za sprovođenje Strategije državnog vlasništva i upravljanja privrednim subjektima koji su u vlasništvu Republike Srbije za period od 2021. do 2027. godine, u periodu od 2024. do 2025. godine
 • Pravilnik o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava, promeni podataka i obnovi registracije, elektronskom postupanju, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva (prečišćen tekst)
 • Pravilnik o utvrđivanju Programa monitoringa bezbednosti hrane životinjskog porekla i hrane za životinje koja se uvozi za 2024. godinu
 • Pravilnik o utvrđivanju Godišnjeg programa postregistracione kontrole sredstava za zaštitu bilja za 2024. godinu
 • Pravilnik o utvrđivanju Programa monitoringa bezbednosti hrane biljnog i mešovitog porekla za 2024. godinu
 • Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje državnih i međunarodnih ispitivanja učenika
 • Pravilnik o načinu rada Izborne komisije Visokog saveta sudstva
 • Pravilnik o postupku za izbor sudije i predsednika suda
 • Pravilnik o postupku po pritužbama
 • Pravilnik o vrednovanju rada sudije i predsednika suda
 • Poseban kolektivni ugovor za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji (prečišćen tekst)

 

ČASOPISI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

AKTUELNOSTI

Nije bilo izmena.

 

Finansijsko - poreski RAČUNAR

Nije bilo izmena.

 

Finansijsko - poreski OBRASCI

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.