Verzija 12.01 - 5. decembar 2019. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 84/2019

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

Nije bilo izmena.

 

ČASOPISI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

► U priručniku SLUŽBENA MIŠLJENJA nadležnih ministarstava, ažuriran je segment:

STAVOVI UPRAVE CARINA o primeni carinskih propisa

 

Finansijsko - poreski RAČUNAR

► U delu OPŠTI PRIRUČNICI ažuriran je:

• Priručnik POSLOVANJE JAVNIH PREDUZEĆA - u excel formatu

 

Finansijsko - poreski OBRASCI

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.