Verzija 1.06 - 25. januar 2021. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 5/2021

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

► Uvršteni su propisi koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 5/2021 od 22.1.2021. godine:

 • Uredba o utvrđivanju Programa podsticanja regionalnog i lokalnog razvoja u 2021. godini
 • Uredba o utvrđivanju Programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2021. godini
 • Uredba o utvrđivanju Programa podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme u 2021. godini
 • Uredba o utvrđivanju Programa podrške akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama u 2021. godini
 • Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove infrastrukture koja je u nadležnosti jedinice lokalne samouprave oštećene ili porušene usled dejstva poplava u junu 2020. godine
 • Uredba o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2021. godini koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija
 • Uredba o utvrđivanju Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2021. godini
 • Uredba o utvrđivanju Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žene preduzetnice i mlade u 2021. godini
 • Uredba o platama policijskih službenika (prečišćen tekst)
 • Pravilnik o utiskivanju identifikacionih oznaka (prečišćen tekst)
 • Pravilnik o likvidnosti brokersko-dilerskog društva (prečišćen tekst)

 

ČASOPISI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

► U priručniku STATISTIČKI i AKTUELNI PODACI: Stope, Doprinosi... ažurirani su segmenti:

  1. ZARADE I DRUGA PRIMANJA
  1.1. Prosečne bruto zarade po zaposlenom u 2020. godini
  1.2. Prosečne neto zarade po zaposlenom u 2020. godini
  1.6. Naknade troškova i druga primanja po Zakonu o radu ili opštem aktu poslodavca u 2020. godini

  5. OSTALI AKTUELNI PODACI
  5.1. Podaci za utvrđivanje otkupne cene stana

 

Finansijsko - poreski RAČUNAR

► U delu OSTALA PRIMANJA, ažurirani su segmenti:

  • Otpremina prilikom odlaska u penziju

  • Solidarna pomoć za slučaj rođenja deteta

 

Finansijsko - poreski OBRASCI

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.