Verzija 8.04 - 17.8.2019. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 58/2019

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

► Uvršteni su propisi koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 58/2019 od 16.8.2019. godine:

• Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku (prečišćen tekst)

• Pravilnik o vrednosti dnevne, višednevne i godišnje dozvole za rekreativni ribolov za 2020. godinu

• Pravilnik o uslovima koje pravno lice mora da ispunjava za obavljanje poslova monitoringa zemljišta, kao i dokumentaciji koja se podnosi uz zahtev za dobijanje ovlašćenja za monitoring zemljišta

• Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Katastra kontaminiranih lokacija, vrsti, sadržini, obrascima, načinu i rokovima dostavljanja podataka

• Pravilnik o istraživanju nesreća i nezgoda u železničkom saobraćaju

• Pravilnik o sadržini i formi izveštaja o realizaciji programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja železničke infrastrukture

• Pravilnik o uslovima i zahtevima za žičare za transport lica

• Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednosnica (prečišćen tekst)

• Naredba o preduzimanju mera za sprečavanje unošenja, pojave, otkrivanja, širenja, suzbijanja i iskorenjivanja zarazne bolesti Afričke kuge svinja (Pestis suum africana) u Republiku Srbiju (prečišćen tekst)

• Pravilnik o redu vožnje

• Pravilnik o obrazovanju i načinu rada organa veštačenja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje

 

ČASOPISI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

Finansijsko - poreski RAČUNAR

Nije bilo izmena.

 

Finansijsko - poreski OBRASCI

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.