Verzija 10.04 -12. oktobar 2019. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 73/2019

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

► Uvršteni su propisi koji  su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 73/2019 od 11.10.2019. godine:

 • Zakon o kontroli državne pomoći
 • Zakon o računovodstvu
 • Zakon o reviziji
 • Zakon o osiguranju depozita (prečišćen tekst)
 • Zakon o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom
 • Zakon o alternativnim investicionim fondovima

► Ostali propisi:

 • Zakon o računovodstvu - "Službeni glasnik RS", br. 62/2013 i 30/2018 (izmena dr. zakonom)

 

ČASOPISI - primena propisa u praksi

► Dodaje se tekst u časopis REVIZOR br. 21 - u pripremi:

 • PORESKI SISTEM
  Porezi na imovinu

  • Pravo zakupa kao predmet oporezivanja porezom na imovinu

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

► U priručniku SLUŽBENA MIŠLJENJA nadležnih ministarstava, ažuriran je segment:

 • STAVOVI UPRAVE CARINA o primeni carinskih propisa

 

Finansijsko - poreski RAČUNAR

Nije bilo izmena.

 

Finansijsko - poreski OBRASCI

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.