Primeri knjiženja po Kontnom planu za budžetski sistem

Priručnik obuhvata knjiženja transakcija i poslovnih događaja po klasama uključujući i knjiženja u skladu sa najnovijim propisima iz oblasti budžetskog računovodstva.

Primeri knjiženja iz svakodnevnog rada korisnika budžetskih sredstava.

Autor: dr Natalija Keković

Izdanje za 2021. godinu (jun 2021.)

Napomena: molimo Vas da prilikom popunjavanja formulara koristite latiničnu tastaturu i slova: đ, ž, ć, č, dž, š.
Polja označena sa * su obavezna.

Pretplata na priručnik

PRIRUČNIK CENA za IPC PRETPLATNIKE* CENA za NEPRETPLATNIKE
PRIMERI KNJIŽENJA po Kontnom planu za BUDŽETSKI SISTEM

Autor: dr Natalija Keković
4.900,00 + PDV 6.900,00 + PDV
PDV se plaća po stopi od 10%.
Uplatu izvršiti na račun: 160-14952-34
Poziv na broj 7901

*NAPOMENA: IPC pretplatnikom smatraju se pretplatnici na elektronske pakete za 2021:
FiP, RaP ili časopise: Revizor, Budžet za 2021. godinu

Unesite podatke firme/ustanove
Da li ste pretplatnik IPC-a?