IPC WEBINAR
27. maj 2020. od 10h

- besplatno za sve učesnike -

NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

JAVNE NABAVKE U PRAKSI

#praksaispredteorije

Snimak IPC WEBINARA

#praksaispredteorije

Fiskalne pogodnosti, direktna davanja i radni odnosi u vreme korona virusa
Aktuelnosti u PDV i izmene računovodstvene regulative

Snimak IPC WEBINARA

#praksaispredteorije

Specifičnosti POSLOVANJA BUDŽETSKIH USTANOVA po ukidanju
VANREDNOG STANJA

Poslovanje ZDRAVSTVENIH USTANOVA

Snimak IPC WEBINARA

- besplatno za IPC pretplatnike za 2020. -

Ekonomske MERE VLADE RS za PODRŠKU PRIVREDI i SPECIFIČNOSTI POSLOVANJA za vreme VANREDNOG STANJA

#praksaispredteorije

Snimak IPC WEBINARA

- besplatno za IPC pretplatnike za 2020. -

Sastavljanje PORESKOG BILANSA, utvrđivanje POREZA NA DOBIT
i obračun PORESKE AMORTIZACIJE
- rok 4. avgust 2020. godine

Snimak IPC WEBINARA

- besplatno za IPC pretplatnike za 2020. -

Sastavljanje PORESKOG BILANSA i utvrđivanje
KONAČNE PORESKE OBAVEZE PREDUZETNIKA za 2019. godinu
- rok 4. avgust 2020. godine

Snimak IPC WEBINARA

- besplatno za IPC pretplatnike za 2020. -

Utvrđivanje POREZA NA IMOVINU u statici - I i II deo


Sva IPC SAVETOVANJA i TRENINZI, predviđeni za mart i april,
ODLOŽENI su za JUN 2020. godine


IPC ELEKTRONSKI PAKETI I ČASOPISI

Elektronski paketi FiP, RaP i JaN - ažurni sa 27. majem 2020.

Detaljnije o IPC el. paketima

Pregled poslednjih brojeva časopisa:

Revizor br. 13
25. maj

Budžet br. 12
25. maj

Pravnik br. 5
1. maj

Direktor br. 5-6
10. maj

Detaljnije o IPC časopisima

Pretplata za 2020. godinu na IPC izdanja uz VELIKE POGODNOSTI

Privredna društva, javna
preduzeća i agencije

Detaljnije

Korisnici budžetskih
sredstava

Detaljnije

Služba za javne
nabavke

Detaljnije
VESTI
26-05-2020 Određena su dobra i usluge za koje će u 2021. godini, Uprava za zajedničke poslove republičkih organa, centralizovano sprovoditi postupak javne nabavke
25-05-2020 Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom za maj 2020. godine
25-05-2020 Prosečna zarada za mart 2020. godine
19-05-2020 Podrška privrednim subjektima za nabavku nove opreme
13-05-2020 Obezbeđena su sredstva za plate novozaposlenih u zdravstvu
12-05-2020 Rokovi za predaju finansijskih izveštaja i poreskog bilansa za 2019. godinu
12-05-2020 Rok za podnošenje tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja je 5. jun 2020. godine
12-05-2020 Inflacija (potrošačke cene) u aprilu 2020. godine iznosi 0,0%
08-05-2020 Podsticaji za unapređenje domaćeg turizma
07-05-2020 Donet je Zakon o važenju uredaba koje je Vlada uz supotpis predsednika Republike donela za vreme vanrednog stanja
07-05-2020 Referentna kamatna stopa ostaje na nivou 1,5%
07-05-2020 Obrazac potvrde za korišćenje gradskog prevoza nakon ukidanja vanrednog stanja
07-05-2020 Ukinuto je vanredno stanje na teritoriji Republike Srbije
07-05-2020 Rok za prijavu godišnjeg poreza na dohodak građana - 15. maj 2020. godine
01-05-2020 Ponuda i realizacija zamenskog putovanja
01-05-2020 Ukida se zabrana rada ugostiteljskim objektima i tržnim centrima
27-04-2020 Potpisan je i objavljen Poseban kolektivni ugovor o dopuni Posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji
27-04-2020 Izmena opštih prihoda i primanja, rashoda i izdataka budžeta Republike Srbije za 2020. godinu radi otklanjanja štetnih posledica usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2
25-04-2020 Predlozi nacrta podzakonskih akata iz oblasti računovodstva
25-04-2020 Ukinuta je zabrana izvoza lekova
25-04-2020 Dopune uslova u okviru Programa ekonomskih mera za podršku privredi
25-04-2020 Produžen je rok za sticanje statusa kvalifikovanog novozaposlenog lica
13-04-2020 Inflacija (potrošačke cene) u martu 2020. godine iznosi -0,1%
Kursna lista na dan 27.5.2020.
EUR

EUR
117.5990

USD

USD
107.3081

CHF

CHF
110.9215

Prijava na mailing listu

Dobijanje IPC vesti (aktuelne informacije) putem e-mail-a

Udruženje računovođa u javnom sektoru