Predlozi nacrta podzakonskih akata iz oblasti računovodstva

Datum objave: 25-04-2020


Prema članu 60. Zakona o računovodstvu ("Službeni glasnik RS", broj 73/2019) Ministar finansija Republike Srbije je dužan da do 30. juna 2020. godine propiše sledeća podzakonska akta:

  1. Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike,
  2. Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za druga pravna lica,
  3. Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja i sadržini i formi obrasca Statistički izveštaj za privredna društva, zadruge i preduzetnike,
  4. Pravilnik o sadržini i formi obazaca finansijskih izveštaja i sadržini i formi obrasca Statistički izveštaj za druga pravna lica,
  5. Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem i
  6. Pravilnik o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica.

U Ministarstvu finansija Republike Srbije trenutno se razmatraju predlozi nacrta ovih podzakonskih akata. Predlozi nacrta navedenih podzakonskih akata se mogu preuzeti sa našeg sajta.

IPC će u prvoj polovini maja organizovati webinar u vezi sa ovim predlozima.