Odložen rok primene Pravilnika o načinu i postupku registrovanja za pristup SEF-u - sa 1. januara 2022. na 1. maj 2022. godine

Datum objave: 04-01-2022


Izmenom i dopunom Pravilnika o načinu i postupku registrovanja za pristup sistemu elektronskih faktura, načinu pristupanja i korišćenja sistema elektronskih faktura i načinu korišćenja podataka koji su dostupni u sistemu elektronskih faktura ("Službeni glasnik RS", broj 132/2021) koje su stupile na snagu 31.12.2021. godine, odložena je primena ovog Pravilnika sa 1. januara 2022. godine na 1. maj 2022. godine. To znači, da se ovaj Pravilnik koji propisuje:

  • način i postupak registrovanja za pristup sistemu elektronskih faktura,
  • način pristupanja i korišćenja sistema elektronskih faktura, kao i
  • način korišćenja podataka koji su dostupni u sistemu elektronskih faktura,

primenjuje od 1. maja 2022. godine.