Objavljen je podatak o prosečnoj zaradi za period oktobar 2020. - septembar 2021. godine (88.228 dinara)

Datum objave: 27-11-2021


U "Službenom glasniku RS", broj 112/2021 od 26. novembra 2021. godine, objavljen je podatak o prosečnoj zaradi u Republici Srbiji isplaćenoj za period od oktobra 2020. do septembra 2021. godine koji služi za utvrđivanje iznosa najniže i najviše mesečne osnovice za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2022. godini.

Prosečna zarada po zaposlenom u Republici Srbiji isplaćena za period od oktobra 2020. do septembra 2021. godine iznosila je 88.228 dinara.