Godišnja osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2020. godinu

Iznos najviše godišnje osnovice doprinosa
za obavezno socijalno osiguranje
"Službeni glasnik RS",
broj
Iznos najviše godišnje osnovice doprinosa
za obavezno socijalno osiguranje
"Službeni glasnik RS",
broj
za 2019. godinu 4.100.700 dinara 104/2018 za 2020. godinu 4.423.080 dinara 93/2019