IPC WEBINAR
10. februar 2022. od 10hNOVE OBAVEZE ZA PRIVREDNE SUBJEKTE UVEDENE IZMENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

#PRAKSAISPREDTEORIJE

BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2022.

DATUM I MESTO WEBINARA

  • 10. februar 2022. od 10.00h - SAVETOVANJE na vašem RAČUNARU

PREDAVAČI

  • Jelena Jovanović, urednik-konsultant IPC-a
  • Snežana Mirković, urednik-konsultant IPC-a
  • Slobodanka Ignjatović, saradnik IPC-a

TEME i SATNICA WEBINARA

  NOVE OBAVEZE ZA PRIVREDNE SUBJEKTE UVEDENE IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
 10.00h Privredna društva
- Registracija podataka u APR
- Obaveza usklađivanja adrese sedišta sa odredbama zakona do 27.11.2022. godine
- Mogućnost podnošenja tužbe za brisanje registrovane adrese sedišta društva od strane vlasnika prostora
- Obaveza registrovanja privrednih subjekata na portal eUprave adrese za prijem elektronske pošte
- Izmenjen postupak prijavljivanja odobravanja pravnog posla u kom postoji lični interes i nove obaveze izveštavanja
- Smanjenje osnovnog kapitala
- Uslovi i posledice prenosa udela u društvu
- Proširene nadležnosti skupštine akcionarskog društva
- Ukupna naknada direktora
- Naknade u javnim akcionarskim društvima
- Sprovođenje postupka prinudne likvidacije
  11.50h Pauza
  12.00h Praktična primena Zakona kroz računovodstvenu i knjigovodstvenu evidenciju
  12.30h Preduzetnici
- Poslovno ime, sedište i gubitak svojstva preduzetnika
  Novine u postupku registracije u APR-u prema Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre
- Overa digitalizovanog akta od strane advokata
- Prijava za osnivanje privrednog društva u elektronskoj formi
- Pribavljanje dokumentacije po službenoj dužnosti APR
- Član društva kao ovlašćeni podnosilac registracione prijave
- Rok za odlučivanje o prijavi i donošenje rešenja APR
  13.20h Pauza
  13.30h ODGOVORI na PITANJA

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za WEBINAR CENA
KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2022. godinu BESPLATNO
CENA za OSTALE UČESNIKE webinara
9.500,00 + PDV

Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34
Poziv na broj: 1255


Pitanja na koja želite da Vam se odgovori na Webinaru, možete postaviti do 8. februara 2022. godine na:
e-mail:
info@porezi.rs ili fax: 011/2658-850, 3067-658Prijava